Hva gjør en adjunkt

Adjunkt er stillingsbetegnelsen for en lærer eller førskolelærer i det norske skolesystemet som har bestått eksamen av en lavere grad fra universitetet eller høgskole med praktisk-pedagogisk påbygning.

Adjunktstatus kan også oppnås for de med treårig lærer- eller førskolelærerutdanning med minst ett års godkjent tilleggsutdanning fra høgskole eller universitet eller annen likeverdig utdanning med pedagogisk påbygning.

Arbeidsoppgaver
Som adjunkt kan man undervise på alle trinn i grunnskolen, i folkehøgskolen, ved videregående skoler, eller drive voksenopplæring og opplysningsarbeid av forskjellig slag. Som adjunkt er det å ta hensyn til elevers ulikhet viktig, og man må kunne styrke ulike mennesketyper etter deres behov og kompetanse. I tilfeller hvor enkeltelever har mangelfull kompetanse eller evner er det lærerens oppgave å tilrette læreplanen slik at den forståes av alle. Arbeidshverdagen som lærer er derfor kompleks, og består i å håndtere ulike situasjoner i skolehverdagen, i alt fra fagutvikling, undervisning og mobbing.


En adjunkt må:
- Ha et godt faglig grunnlag for undervisning i sentrale emner ifølge de aktuelle fagplanene for grunnskole og videregående opplæring

- Ha et godt fagdidaktisk grunnlag for å kunne legge til rette for elevers læring og kjennskap til aktuelle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring

- Ha et godt pedagogisk grunnlag for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis

- Ha erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning fra både grunnskole og videregående opplæring.

LES OGSÅ: Anders er på utveksling i Mexico City i Mexico

Personlige egenskaper - Adjunkt

Som adjunkt må man takle oppgaver og utfordringer raskt og du må kunne tale for deg foran en forsamling med gode undervisningsegenskaper. Det er en fordel å kunne omgås og forholde seg til mange mennesker samtidig og man må også være i stand til å endre og variere undervisningsopplegget fra år til år. Allsidighet, spontanitet og menneskelighet er nøkkelegenskaper for adjunkten.

Utdanning / kompetansekrav - Adjunkt

Adjunktkompetanse oppnås ved å ta en av følgende utdanninger: 1. 4-årig allmennlærerutdanning. 2. Bachelorgrad fra universitet eller høyskole med fagkrets som er godkjent for arbeid i skolen, og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning (1 år). 3. Likeverdig godkjent utdanning fra inn- eller utland.


Etterutdanning
Adjunkt med opprykk er en stillingsbetegnelse for lærere i det norske skolesystemet som har fem års utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.

Studievalg.no - Relaterte studier til Adjunkt


Jobbmuligheter - Adjunkt

KarriereStart.no - Adjunkt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Adjunkt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Adjunkt

Lønnsnivå - Adjunkt

Minstelønnen i læreryrket varierer fra 328 300 til 518 000 kroner, avhengig av hvilken utdanning, kompetanse og erfaring du har (Kilde: GNIST 2011).

Mer informasjon / linker

www.utdanningsforbundet.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner