Hva gjør en prosjektleder - Ingeniør / Teknisk

En prosjektleder har overordnet ansvar for planlegging og utførelse av et prosjekt. Du skal dermed sørge for at prosjekter blir ferdige, og blir også holdt ansvarlig for det spesifikke prosjektet.

Hovedoppgavene til en prosjektleder er å planlegge, organisere, styre, kontrollere og følge med på alle deler av et prosjekt.

Som prosjektleder, blir du som regel hyret inn til et spesifikt prosjekt, og basert på hensikten med prosjektet, vil du får ansvar for å kartlegge veien til målet.

Prosjektlederen har underordnede som jobber for seg, og jobben vil også bestå av organisere disses arbeidsoppgaver.

En prosjektleders vanlige arbeidsoppgaver:

  • planlegge og definere et prosjekts omgang
  • utvikle progresjons- og tid- og kostnadsestimater
  • sette opp budsjett
  • dokumentasjon
  • utføre risikoanalyser og administrere disse
  • kommunisere med prosjekteier

 

Personlige egenskaper - Prosjektleder - Ingeniør / Teknisk

Det å være prosjektleder er en sammensatt rolle.

Først og fremst, må man som prosjektleder ha lederevner, men man bør også ha tekniske kunnskaper, og bør være fortrolig med PC som arbeidsverktøy.

Man bør også ha forståelse og kunnskap innenfor business-området – både med tanke på organisering, kommunikasjon, økonomi og HR.

Man bør ha evnen til å motivere sine medarbeidere.

Prosjektlederen bør også ha evnen til å adressere problemer og løse disse i team.

I tillegg, er det en fordel å være fleksibel, kreativ, tålmodig, evne å forholde deg til store mengder informasjon, takle stress bra og ha høy toleranse for uventede faktorer i jobbhverdagen.


 

Utdanning / kompetansekrav - Prosjektleder - Ingeniør / Teknisk

Det finnes ingen studieretninger som utdanner til yrket prosjektleder, dermed er hvilken utdanning du har litt avhengig av hvilken bransje du ønsker å jobbe i.

Som prosjektleder (teknisk/ingeniør), vil det kreves teknisk bakgrunn, fortrinnsvis fra ingeniørhøyskole/teknisk fagskole.

Les mer om studiemuligheter for yrket Prosjektleder - Ingeniør / Teknisk:

 

Jobbmuligheter - Prosjektleder - Ingeniør / Teknisk

Jobbmulighetene er størst og vanligst i bygg og anleggsbransjen, arkitektbransjen, innenfor informasjonsteknologibransjen, samt andre yrker som er basert på produksjon av et produkt eller en tjeneste.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Prosjektleder - Ingeniør / Teknisk:

 

Lønnsnivå - Prosjektleder - Ingeniør / Teknisk

Lønnsnivået er generelt høyt.

Den er avhengig av hvilken utdanning du har, samt størrelsen på bedriften og hva slags tjenester denne tilbyr.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Fellesforbundet - Norges største fagforbund i privat sektor, inkl. innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor: www.fellesforbundet.no
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere: www.nho.no