Hva gjør en VVS-ingeniør

VVS-faget er viktig i en moderne byggeprosess. Som VVS-ingeniør planlegger man tekniske anlegg i byggeprosjektene i samarbeid med arkitekter og andre.

Videre i byggeprosessen vil VVS-ingeniører, som entreprenører, montere og regulere inn anleggene. De sørger for at byggene får et godt innemiljø med et behagelig klima, og utfasing av fossile energikilder til fordel for grønn, fornybar energi er et tema som står sentralt.

Også utenfor byggeprosjektene finner vi VVS-ingeniører. En god del er engasjert i produktutvikling og salg av byggtekniske produkter, noen som sitter som eiendomsforvaltere, andre er ansatt i industrien og i olje- og gassvirksomhet.

Sentrale fagområder i VVS-teknikk:

- Innemiljø
- Energiøkonomisering
- Ventilasjonsteknikk
- Oppvarmingsteknikk
- Kuldeteknikk
- Sanitærteknikk

Arbeidsoppgaver
Et godt inneklima i boliger, skoler og på arbeidsplasser er grunnlaget for god helse, trivsel og høy produktivitet. Dårlig inneklima er beregnet til å koste det norske samfunnet 8 til 12 milliarder kr. per år. I tillegg kommer tapte inntekter på grunn av redusert produktivitet. Derfor har myndighetene gjennom mange år hatt fokus på innemiljø og energibruk i norske bygninger, i dette arbeidet har VVS-ingeniøren en sentral rolle.


Eksempel på arbeidsoppgaver:

- Prosjektering av varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og sanitæranlegg
- Entreprenørvirksomhet
- Enøk-rådgiving
- Saksbehandling (offentlige etater)
- Drift av tekniske anlegg
- Byggeledelse
- Prosjektledelse
- Salg av teknisk utstyr
- Automatikk

Personlige egenskaper - VVS-ingeniør

Som VVS-ingeniør forutsettes det at du har den tekniske fagkompetansen som kreves for å utføre oppdrag innen prosjektering og VVS-faget.

Yrket som VVS-ingeniør krever gode sosiale egenskaper, kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsegenskaper. Det er også viktig å være nøyaktig, strukturert, holder avtaler og frister.

Utdanning / kompetansekrav - VVS-ingeniør

DU kan studere VVS-teknikk på ingeniørnivå ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Studievalg.no - Relaterte studier til VVS-ingeniør


Jobbmuligheter - VVS-ingeniør

Jobbmarkedet for VVS-ingeniøren har i mange år vært veldig bra. VVS-bransjen forventer i de nærmeste årene stor avgang av VVS-ingeniører pga høy gjennomsnittsalder. Nye byggeregler og nye EU-direktiv vil føre til økt etterspørsel av VVS -ingeniører.


KarriereStart.no - Temaside VVS-ingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser VVS-ingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere VVS-ingeniør

Lønnsnivå - VVS-ingeniør

Behovet for ingeniører er for tiden stort. Lønnsnivået til VVS-ingeniører avhenger av utdannelse, ansiennitet og kompetanse, men er som regel god.

Mer informasjon / linker

www.vvs-forum.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner