Hva gjør en VVS-ingeniør

Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS) er et viktig fagområde i en moderne byggeprosess.

Som VVS-ingeniør, planlegger man tekniske anlegg i byggeprosjektene i samarbeid med arkitekter og andre.

Videre i byggeprosessen, vil VVS-ingeniører, som entreprenører, montere og regulere inn anleggene. De sørger for at byggene får et godt innemiljø med et behagelig klima, og utfasing av fossile energikilder, til fordel for grønn, fornybar energi, er et tema som står sentralt.

Også utenfor byggeprosjektene finner vi VVS-ingeniører.

En god del er engasjert i produktutvikling og salg av byggtekniske produkter, noen sitter som eiendomsforvaltere, imens andre er ansatt i industrien og i olje- og gassvirksomhet.

Sentrale fagområder i VVS-teknikk:

 • Innemiljø
 • Energiøkonomisering
 • Ventilasjonsteknikk
 • Oppvarmingsteknikk
 • Kuldeteknikk
 • Sanitærteknikk

 

Arbeidsoppgaver

Et godt inneklima i boliger, skoler og på arbeidsplasser er grunnlaget for god helse, trivsel og høy produktivitet.

Dårlig inneklima er beregnet til å koste det norske samfunnet 8 til 12 milliarder kr. per år. I tillegg, kommer tapte inntekter på grunn av redusert produktivitet.

Derfor har myndighetene gjennom mange år hatt fokus på innemiljø og energibruk i norske bygninger, og i dette arbeidet har VVS-ingeniøren en sentral rolle.

Eksempel på arbeidsoppgaver:


 • Prosjektering av varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og sanitæranlegg
 • Entreprenørvirksomhet
 • Enøk-rådgiving
 • Saksbehandling (offentlige etater)
 • Drift av tekniske anlegg
 • Byggeledelse
 • Prosjektledelse
 • Salg av teknisk utstyr
 • Automatikk

 

Personlige egenskaper - VVS-ingeniør

Som VVS-ingeniør, forutsettes det at du har den tekniske fagkompetansen som kreves for å utføre oppdrag innen prosjektering og VVS-faget.

Yrket som VVS-ingeniør krever gode sosiale egenskaper, kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsegenskaper.

Det er også viktig å være nøyaktig, strukturert, holder avtaler og frister.

 

Utdanning / kompetansekrav - VVS-ingeniør

Du kan studere VVS-teknikk på ingeniørnivå ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Les mer om studiemuligheter for yrket VVS-ingeniør:

 

Jobbmuligheter - VVS-ingeniør

Jobbmarkedet for VVS-ingeniøren har i mange år vært veldig bra. VVS-bransjen forventer i de nærmeste årene stor avgang av VVS-ingeniører pga høy gjennomsnittsalder.

Nye byggeregler og nye EU-direktiv vil føre til økt etterspørsel av VVS -ingeniører.

Les mer om jobbmuligheter for yrket VVS-ingeniør:

 

Lønnsnivå - VVS-ingeniør

Behovet for ingeniører er for tiden stort.

Lønnsnivået til VVS-ingeniører avhenger av utdannelse, ansiennitet og kompetanse, men er som regel god.

 

Mer informasjon / linker

 • VVSforum.no - VVS-bransjens ledende nyhetskanal: www.vvsforum.no
 • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no