Hva gjør en ingeniør i marinteknikk

Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer:

• Olje- og gassutvinning
• Fiskeriteknologi og havbruk
• Skipsteknikk med tilhørende industri

Vanlige arbeidsoppgaver
Etter å ha fullført studieretningen Marinteknikk er det muligheter for konstruktør- og utviklingslederstillinger innen subsea-, skipsbyggings-, offshore- og oljeindustrien.

Petroleumsvirksomheten er i dag et like viktig arbeidsmarked for en mariningeniør som skipsbygging og skipsfart var tidligere.

Arbeidet som mariningeniør kan bestå i å planlegge transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs. Det kan også være teknisk utvikling av nye skipstyper og produksjonsplattformer etter hvert som behovene endrer seg.

Yrket byr på forskjellige faglige utfordringer som å finne økonomiske transportløsninger, utforme og dimensjonere skrogkonstruksjoner, prosjektere maskineri og fremdriftssystemer, og sjekke hvordan fartøyet oppfører seg i sjøgang.


Andre oppgaver kan være å installere rør på havbunnen. Dette er en oppgave som vokser og som stiller stadig nye teknologiske krav (Søk mer informasjon om dette fra Snøhvitfeltet og Ormen Lange). Det er slutt på at brønnene nødvendigvis har et borefartøy eller en rigg over seg – nå kan disse ligge kilometervis unna og oljen og gassen fraktes i rørledninger. Din jobb kan være å planlegge hvor rørledningene skal gå, men også reparere rør når de er skadet.

Yrket byr på helt spesielle utfordringer fordi nye metoder og ny teknologi utvikler seg i en forrykende fart. Dette har blant annet sammenheng med at utvinningen av olje og gass skjer på stadig større havdyp. Som mariningeniør har du en nøkkelrolle i utvikling og drift av undervanns-produksjonssystemer og fjernstyrte undervannsfarkoster. Dette er et fagområde hvor Norge har en fremtredende posisjon og ligger i verdenstoppen når det gjelder teknologi.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Arbeidsplassen din er gjerne på land, men åpner også opp for offshore – arbeid. Du jobber gjerne i team med ingeniører fra samme eller andre fagdisipliner.


Som sivilingeniør har du ikke bare Norge som arbeidsplass, men hele verden. Det er svært vanlig å jobbe internasjonalt, enten i form av arbeidsreiser eller mer langvarige prosjekter.

Marinstudenten har ofte gode karrieremuligheter og havner oftere enn andre i lederposisjoner. Dette skyldes blant annet en utdanning som gjør at man kan mestre flere faglige disipliner.

Personlige egenskaper - Ingeniør i marinteknikk

Som i alle andre ingeniørfag er det en stor fordel dersom du har interesse for realfagene – matematikk, fysikk og kjemi – og naturvitenskap generelt. Studiet i marin teknikk går for å være et krevende studium hvor du må jobbe mye, men som gir uttelling i form av gode, varierte, interessante og godt betalte jobber.

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniør i marinteknikk

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Ingeniør i marinteknikk


Jobbmuligheter - Ingeniør i marinteknikk

Ferdigutdannede studenter fra Marin teknikk begynner ofte sin karriere innen skips- og offshorenæringen. Denne næringen er meget variert, og for studentene betyr det store muligheter for å kunne arbeide med akkurat det man er interessert i . Det Norske Veritas er en typisk arbeidsplass for ingeniører i marinteknologi. Noen begynner å arbeide for engineering- og konsulentselskaper, noen går til forskningsinstitusjoner, noen går til oljeselskap, mens andre begynner å arbeide i rederier.


Behovet for dyktige folk er stort, og sivilingeniører innen marin teknikk er derfor svært ettertraktede i arbeidsmarkedet. Mange studenter får flere jobbtilbud før endt utdanning.

KarriereStart.no - Temaside Ingeniør i marinteknikk

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ingeniør i marinteknikk

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ingeniør i marinteknikk

Lønnsnivå - Ingeniør i marinteknikk

Etterspørselen etter ingeniør i marinteknologi (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige. Du behøver ikke å være redd for at du ikke skal få betalt for strevet du gjennomgikk som student.

Mer informasjon / linker

NTNU http://www.ntnu.no/studier/mimart/jobb

Utdanning til olje- og gassindustrien http://utog.no/yrker.asp?id=742&menyid=601

Oljeindustriens Landsforening http://olf.no/no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner