Hva gjør en avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

En avioniker arbeider etter både et nasjonalt og et internasjonalt regelverk, og man må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike systemene på et luftfartøy.

Som avioniker, kan du få arbeid innenfor både sivil og militær luftfart.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service, vedlikehold og testing av elektriske, elektroniske og digitale komponenter utmontert av luftfartøyet, og elektriske og elektroniske systemer i luftfartøyet.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • Planlegging og utføring av inspeksjon, feilsøking, service, justering, demontering, montering, sprekkontroll, reparasjon, låsing, sikring, modifikasjon, funksjonstesting, pakking, kontroll og konservering.
  • Bruk og vedlikehold av nødvendig bakkeutstyr.
  • Vurdering og dokumentasjon av eget og andres arbeid, og rapportering og oppfølging av feil og avvik.
  • Samarbeid, veiledning og læring.
  • Valg, bruk og vedlikehold av nødvendig verktøy, test- og måleutstyr.

 

Personlige egenskaper:

Som avioniker, må du arbeide systematisk og nøyaktig.

I forbindelse med feilsøking og reparasjon, er evnen til logisk tenking og vurderingsevne viktig.

Fordi arbeidsoppgavene utføres både selvstendig og i grupper, må du ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer er også av betydning.

Engelsk er fagspråket innen luftfart, derfor bør du beherske muntlig og skriftlig engelsk.

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser, stilles det krav til sikkerhetsgodkjenning og kontroll av utvidet politiattest.

Forsvaret krever sikkerhetsklarering og plettfri vandel for å tegne lærekontrakt i flyfagene.


 

Utdanning / kompetansekrav - Avioniker

Som avioniker, får du fagbrev etter tre år på skole (VGS) og to år som lærling i bedrift.

Etter yrkeserfaring med flytype(r), og flytypekurs, kan du bli flytekniker. (Den samme utdanningen kvalifiserer for å jobbe med helikopter). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider.

En flytekniker B2 er en avioniker som har ansvaret for vedlikehold av de avioniske systemene i luftfartøyet. B2-teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan også bli flytekniker B2 uten fagbrev.

For komponentvedlikehold, er det nødvendig med kurs og/eller opplæring på de ulike komponentene eller komponentgruppene. Grunnleggende flyteknisk utdanning gis i dag sivilt ved videregående skoler i Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola.

Med fagbrev i avionikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Les mer om studiemuligheter for yrket Avioniker:

 

Jobbmuligheter - Avioniker

Som avioniker, arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos et av de sivile fly/helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Avioniker:


 

Lønn

Som lærling, får du lønn under utdanningen. Det vanligste er at lønnen øker jo lengre ut i læretiden du kommer. Den varierer også etter fag, om du er fagorganisert og om lærebedriften følger tariffavtalen.

 

Mer informasjon / linker

  • Luftfartstilsynet - et selvstendig og uavhengig forvaltingsorgan med styresmaktansvar innenfor norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet: www.luftfartstilsynet.no
  • Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) - en partipolitisk nøytral arbeidstakerorganisasjon drevet av flyteknikere for flyteknikere: www.nfo.no