Hva gjør en avioniker

Som avioniker kan du få arbeid både innenfor både sivil og militær luftfart.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service, vedlikehold og testing av elektriske, elektroniske og digitale komponenter utmontert av luftfartøyet, og elektriske og elektroniske systemer i luftfartøyet.

Sentrale arbeidsområder er:

• Planlegging og utføring av inspeksjon, feilsøking, service, justering, demontering, montering, sprekkontroll, reparasjon, låsing, sikring, modifikasjon, funksjonstesting, pakking, kontroll og konservering.
• Bruk og vedlikehold av nødvendig bakkeutstyr.
• Vurdering og dokumentasjon av eget og andres arbeid, og rapportering og oppfølging av feil og avvik.
• Samarbeid, veiledning og læring.
• Valg, bruk og vedlikehold av nødvendig verktøy, test- og måleutstyr.

Personlige egenskaper:

Fordi arbeidsoppgavene utføres både selvstendig og i grupper må du ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer er også av betydning.

Formelle krav:

For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).

Utdanning / kompetansekrav - Avioniker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Avioniker

Jobbmuligheter - Avioniker

 

KarriereStart.no - Temaside Avioniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Avioniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Avioniker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner