Hva gjør en jernbaneingeniør

Folk reiser mer med tog i jobb og fritid, og behovet for godstransport øker raskt hvert år. Flere og flere blir mer opptatt av å reise miljøvennlig og kollektivt og derfor er de avhengig av å ha en transportmetode som er punktlig, effektiv og komfortabel. Å effektivisere jernbaneverket er derfor en av de tyngste statlige satsingene som gjøres de kommende årene.

Jernbaneingeniøren har hovedfokus på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen i samferdselssektoren. Yrket er fysisk krevende og det kreves teknisk innsikt og interesse for elektrikerfaget

Arbeidsoppgaver
Jernbaneanlegg består av mange harde spesielle og kompliserte elektriske anlegg:

Høyspenningsforsyning elektrisk togfremføring og hjelpekraft, ulike nivåer av signalanlegg i  blokkstrekninger, ballisesystemer, radio og telekommunikasjon og lignende.

Det er en stor utfordring i planlegging og  utførelse av installasjons-og jordingsanlegg for og sikre at disse systemene kan fungere sammen uten uønskede forstyrrelser.


Som jernbaneingeniør jobber du del som en del av et team tilknyttet samferdsel, og typiske arbeidsoppgaver kan være:

* Planlegging og prosjektering i små og store veg og jernbaneoppdrag
* Varierte arbeidsoppgaver i ulike plannivåer: Utredninger, Detalj- og byggeplaner
* Utarbeide anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
* Oppfølging på byggeplass

Personlige egenskaper - Jernbaneingeniør

Å arbeide som jernbaneingeniør kan være et fysisk krevende yrke, og passer godt til folk med teknisk innsikt og interesse. Samarbeidsevne og nøyaktighet er viktige egenskaper for ingeniøren, som samarbeider nært med andre faggrupper og enkeltpersoner.

Utdanning / kompetansekrav - Jernbaneingeniør

Ingeniør og elektronikkfagutdannede er de som oftest blir jernbaneingeniører. 80 prosent av landets sivilingeniører utdannes i Trondheim og det 5-årige masterprogrammet Bygg- og miljøteknikk har nødvendig innføring i; veg, transport og geomatikk  som gir  kompetanse til å bli jernbaneingeniør.

Studievalg.no - Relaterte studier til Jernbaneingeniør


Jobbmuligheter - Jernbaneingeniør

 

KarriereStart.no - Temaside Jernbaneingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Jernbaneingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Jernbaneingeniør

Lønnsnivå - Jernbaneingeniør

Gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

Mer informasjon / linker

www.jernbaneverket.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner