Hva gjør en jernbaneingeniør

Folk reiser mer med tog i jobb og fritid, og behovet for godstransport øker raskt hvert år. Flere og flere blir mer opptatt av å reise miljøvennlig og kollektivt, og derfor er de avhengig av å ha en transportmetode som er punktlig, effektiv og komfortabel.

Å effektivisere jernbaneverket er derfor en av de tyngste statlige satsingene som gjøres de kommende årene.

Jernbaneingeniøren har hovedfokus på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen i samferdselssektoren.

Yrket er fysisk krevende, og det kreves teknisk innsikt og interesse for elektrikerfaget

 

Arbeidsoppgaver

Jernbaneanlegg består av mange harde, spesielle og kompliserte elektriske anlegg:

  • høyspenningsforsyning til elektrisk togfremføring og hjelpekraft
  • ulike nivåer av signalanlegg i blokkstrekninger, ballisesystemer, radio og telekommunikasjon, og lignende

 

Det er en stor utfordring i planlegging og utførelse av installasjons- og jordingsanlegg, for og sikre at disse systemene kan fungere sammen uten uønskede forstyrrelser.

Som jernbaneingeniør, jobber du som en del av et team tilknyttet samferdsel.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

  • Planlegging og prosjektering i små og store veg og jernbaneoppdrag
  • Varierte arbeidsoppgaver i ulike plannivåer: Utredninger, Detalj- og byggeplaner
  • Utarbeide anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
  • Oppfølging på byggeplass

 

Personlige egenskaper - Jernbaneingeniør

Å arbeide som jernbaneingeniør kan være et fysisk krevende yrke, og passer godt til folk med teknisk innsikt og interesse.

Samarbeidsevne og nøyaktighet er viktige egenskaper for ingeniøren, som samarbeider nært med andre faggrupper og enkeltpersoner.

Du bør kunne kommunisere meget godt på norsk, både muntlig og skriftlig, og beherske engelsk.


 

Utdanning / kompetansekrav - Jernbaneingeniør

Ingeniør og elektronikkfagutdannede er de som oftest blir jernbaneingeniører.

80 prosent av landets sivilingeniører utdannes i Trondheim, og det 5-årige masterprogrammet Bygg- og miljøteknikk har nødvendig innføring i: veg, transport og geomatikk, som gir  kompetanse til å bli jernbaneingeniør.

Les mer om studiemuligheter for yrket Jernbaneingeniør:

 

Jobbmuligheter - Jernbaneingeniør

Les mer om jobbmuligheter for yrket Jernbaneingeniør:

 

Lønnsnivå - Jernbaneingeniør

Geneelt så har jernbaneingeiører gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Jernbanedirektoratet - et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet (SD), som skal overordne mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor: www.jernbanedirektoratet.no