Hva gjør en ingeniør i prosessteknologi

En ingeniør i prosessteknologi har spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg. Prosessingeniørene konstruerer slike anlegg, og det er også prosessingeniørene som har ansvaret for at anlegget drives og vedlikeholdes på en trygg og god måte.

Vanlige arbeidsoppgaver
Den viktigste prosessindustrien i Norge i dag er olje og gassindustrien. Som ingeniør i prosess- og gassteknologi har du innsikt og ferdigheter i det som kalles kjemi, prosess, automatisering, mekanikk og informasjonsteknologi (IT).

Prosessingeniøren må også ha kunnskap om hvordan ulike maskiner, rørsystemer og reguleringsfunksjoner fungerer, og hvordan disse skal overvåkes og vedlikeholdes.

Innenfor olje og gassindustrien jobber prosessingeniøren gjerne med utvinning, transport, seperasjon og rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass. Man jobber også gjerne med overvåkingssystemer sammen med produksjonsingeniøren.

Du kan med bakgrunnen fra studier i prosessteknologi også få svært spennende forskning- og utviklingsoppgaver.


Frem til nå har olje- og gassproduksjon vært basert på seperasjon av olje, vann og gass ved brønnhodet før det har blitt transportert videre. For å få til dette var det nødvendig at alle felt hadde plattformer med brønner og prosessutstyr.

I over 20 år har man derfor jobbet for å finne løsninger som gjør det mulig å transportere olje, vann og gass i samme rør til et landanlegg for å separere det der. Man kan på den måten ha færre installasjoner til sjøs og har gjort mindre felt mer lønnsomme. Norge er i dag verdensledende på flerfasetransport. Dette gjøres i dag på f.eks Ormen lang og Snøhvit.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Arbeidsstedet ditt kan med denne utdanningen være på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore.

Personlige egenskaper - Ingeniør i prosessteknologi

Som i alle andre ingeniørfag er det en stor fordel dersom du har interesse for realfagene – matematikk, fysikk og kjemi – og naturvitenskap generelt.

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniør i prosessteknologi

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Ingeniør i prosessteknologi


Jobbmuligheter - Ingeniør i prosessteknologi

Prosessindustrien og oljesektoren har et fortløpende behov for nyutdannede ingeniører i prosess- og gassteknologi.


KarriereStart.no - Temaside Ingeniør i prosessteknologi

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ingeniør i prosessteknologi

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ingeniør i prosessteknologi

Lønnsnivå - Ingeniør i prosessteknologi

Gode lønnsbetingelser.

Mer informasjon / linker

www.nito.no

www.tekna.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner