Hva gjør en Tømrer

Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.

I tillegg til arbeidet med husbygging utfører også en del tømrere andre oppdrag som forskalingsarbeid der de bygger konstruksjoner som holder den våte betongen på plass til den har hardnet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tømrer:

  • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger
  • produsere og montere elementer og moduler
  • sørge for varmeisolering
  • sette opp skillevegger
  • sette inn vinduer, dører og eventuelt annet inventar


Tømrerens arbeidsmetoder inkluderer både manuelt og avansert verktøy og utstyr. Tømreren må utføre arbeidet på en sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Utdanning / kompetansekrav - Tømrer

Utdanning til å bli tømrer skjer på videregående skole. Fullført og bestått opplæring fører frem til svennebrev.


Jobbmuligheter - Tømrer

 

KarriereStart.no - Temaside Tømrer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tømrer

KarriereStart.no - Adrbeidsgivere Tømrer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner