Hva gjør en FU-operatør

En FU-operatør betjener fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannsverktøy. FU-operatøren styrer undervannsoperasjonene fra kontrollstasjoner på havoverflaten.

FU-operatøren feilsøker, justerer og kontrollerer FU-operatøren elektroniske og hydrauliske styresystemer. FU-operatør kalles også ROV-operatør og ROV-pilot.

FU-operatører benytter fjernstyrte undervannsfarkoster til å:

  • legge rør og kabler under vann
  • utføre bergings- og redningsoppdrag
  • hjelpe dykkere
  • reparere og vedlikeholde prosessanlegg og installasjoner på havbunnen
  • kartlegge havbunnen

Utdanning / kompetansekrav - FU-operatør

Utdanningsløpet i videregående opplæring foregår over fire og et halvt år, hvorav to og et halvt år består av opplæring i bedrift.

Jobbmuligheter - FU-operatør

 

KarriereStart.no - Temaside FU-operatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser FU-operatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere FU-operatør

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/fu-operator
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner