Hva gjør en Fysikkingeniør

En fysikkingeniør arbeider med avanserte problemstillinger, analytisk og logisk tankegang, og har evner til å få oversikt over problemer.

Som fysikkingeniør er du kvalifisert for arbeid i et bredt spekter av bransjer. Mange ingeniører er involvert i virksomhet med bygg og anlegg, eller andre prosjekter som krever teknisk kompetanse. Ingeniører løser ofte praktiske problemer i team eller i samarbeid med kunden. Som ingeniør vil du være attraktiv for konsulentbedrifter, entreprenørbedrifter og en rekke industrivirksomheter, samt forskningsinstitutter, oljeselskap, bank- og finansbedrifter og undervisningsinstitusjoner.

Mastergrad i ingeniørstudier gir muligheter for lederstillinger, og forsknings og utviklingsarbeid innen ditt fagområde.

Utdanning / kompetansekrav - Fysikkingeniør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Fysikkingeniør


Jobbmuligheter - Fysikkingeniør

 

KarriereStart.no - Temaside Fysikkingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fysikkingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fysikkingeniør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner