Hva gjør en Prosesstekniker

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger i forhold til den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • å følge instrukser og prosedyrer for drift
  • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.


Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Utdanning / kompetansekrav - Prosesstekniker

Utdanningsløpet for prosessteknikere i videregående opplæring er fireårig, der to år er opplæring i bedrift.

Det er mulig å ta prosessteknikk på fagskole.

Du kan ta høyere utdanning innen fagområdet, men dette krever i de fleste tilfeller studiekompetanse. På universitets- og høgskolenivå kan du for eksempel studere kjemi eller teknologi, eller du kan ta et ingeniørstudium.


Jobbmuligheter - Prosesstekniker

 

KarriereStart.no - Temaside Prosesstekniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Prosesstekniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Prosesstekniker

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/prosesstekniker

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner