Hva gjør en Telekommunikasjonsmontør

Som telekommunikasjonsmontør installerer, drifter og vedlikeholder du telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett.

En telekommunikasjonsmontør (telemontør) installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett. Den teknologiske utviklingen fører til at jobben hele tiden endrer karakter

Vanlige arbeidsoppgaver for en telekommunikasjonsmontør kan være utbygging og drift av blant annet:

  • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • alarm- og sikkerhetsanlegg installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Utdanning / kompetansekrav - Telekommunikasjonsmontør

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Med generell studiekompetanse kan du f.eks. ta bachelor eller master i teknologi ved en høgskole eller ved et universitet.

Jobbmuligheter - Telekommunikasjonsmontør

 

KarriereStart.no - Temaside Telekommunikasjonsmontør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Telekommunikasjonsmontør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Telekommunikasjonsmontør

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/telekommunikasjonsmontor

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner