Hva gjør en Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

En maler må vite hvordan underlag og materialer fungerer sammen. Underlagene kan være forskjellige - som tre, plater, betong, mur, puss, tegl, plast eller metall. Forskjellige underlag krever ulik behandling, og maleren må derfor ha kunnskap om valg av materialer og verktøy.

Som maler må du vite hvordan farger forholder seg til hverandre og kunne utføre alt arbeid som foregår før ferdigbehandling av en flate. I tillegg må maleren kunne sette opp veggbelegg av vinyl og tapet av papir og tekstil. Veggbelegg i våtrom er et viktig arbeidsområde.

Maleren utfører også gulvarbeider i boliger og større bygg og må beherske flytsparkling, avretting og legging av belegg av vinyl, linoleum og tekstiler på gulv og trapper. Gulvarbeider i våtrom er et viktig arbeidsområde.

Vanlige arbeidsoppgaver for maleren:

  • flekk-, skjøt- og helsparkling av ulike underlag
  • grunne, preparere, prime og stryke lim- eller lakkløsning på flater som skal males
  • påføre maling, lakk eller beis
  • fargesette, vedlikeholde, dekorere og restaurere
  • rette opp gulv med avretningsmasse
  • tilpasse, lime og sette opp tapet, vegg- og gulvbelegg
  • montere profiler og listverk


Maleren tar del i mange ulike oppgaver, og som regel er maling, tapetsering og gulvlegging bare avslutningen på en større prosess.


En maler må kunne jobbe nøyaktig, ha godt håndlag og fargeforståelse. Godt fargesyn er en forutsetning. Yrket kan være fysisk krevende.

Det er viktig både å kunne jobbe selvstendig og samarbeide med mennesker fra ulike miljøer.

Utdanning / kompetansekrav - Maler

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift. Fullført og bestått opplæring fører frem til svennebrev.

Det er også mulig å gjennomføre opplæringen med større del av tiden i bedrift. I slike tilfeller er det de fylkeskommunale fagopplæringskontorene som godkjenner opplæringsløpene.

Jobbmuligheter - Maler

KarriereStart.no - Temaside Maler

KarriereStart.no - Stillingsannonser Maler

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Maler

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/maler

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner