Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

En fagarbeider i kranfaget må kunne arbeide selvstendig og ha evne til å takle nye utfordringer på en rask, effektiv og kvalitetsmessig god måte. Fagarbeideren må kjenne helheten i logistikkjeden, kunne betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med flere typer løfteinnretninger. Kranfaget har et stort anvendelsesområde i de fleste bransjer hvor produkter som ikke kan løftes manuelt, blir håndtert av løfteinnretninger. Arbeidet foregår ofte under vanskelige forhold (bevegelser, vind osv.), hvor det er viktig å ivareta egen og andres sikkerhet. Fagarbeideren håndterer kostbart utstyr, og havarier kan få store konsekvenser. Vedlikehold og kontroll av utstyr er derfor en viktig del av faget.

Faget krever i tillegg kunnskap og ferdigheter i:

  • å planlegge, vurdere og legge til rette arbeid med utgangspunkt i standarder for HMS
  • å utarbeide sikker jobbanalyse (SJA) for egen aktivitet
  • å utføre feilsøking, inspeksjoner og analyser
  • å rapportere arbeid og tilstander/avvik i bedriftens system for arbeidsordrer
  • å vurdere vedlikeholdsprogrammene: omfang, frekvens og kvalitet
  • å håndtere delelager, inklusive bestilling og mottak av deler
  • å håndtere beredskapsoppgaver


En fagarbeider skal kunne samarbeide med andre berørte fagfolk (fagarbeidere, ingeniører o.a.) om vedlikehold og optimalisering av utstyr og oppgaver. Det stilles krav om sosial kompetanse og evne til kommunikasjon da det ofte arbeides i grupper (team) der alle må kunne fungere for å oppnå kvalitet i arbeidet. Til dagens moderniserte anlegg hører en utstrakt bruk av IKT som verktøy til styring av vedlikehold, økonomi m.m.


 

 

Utdanning / kompetansekrav - Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

Vg1 Teknikk- og industriell produksjon
Vg2 Produksjons- og industriteknikk
2 år som lærling i bedrift + fagprøve = Fagbrev som fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

Jobbmuligheter - Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

KarriereStart.no - Temaside Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner