Hva gjør en Asfaltør

En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder. Asfaltør går også under titlene asfaltarbeider og asfaltlegger.

Asfaltøren må kunne vedlikeholde maskiner og utstyr som benyttes i asfalteringsprosessen.

Som asfaltør jobber du med asfaltering av alle typer veier og uteområder, som flyplasser, parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for asfaltøren:

  • vedlikehold av maskiner og utstyr
  • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider
  • ha kunnskap om planering av underlag før legging av fast dekke
  • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
  • laboratoriearbeid


Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, blant annet med anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, vei- og anleggsarbeidere, anleggsgartnere og betongfagarbeidere.

Personlige egenskaper - Asfaltør

For å bli asfaltør må du ha godt håndlag. Du må ha gode kunnskaper og ferdigheter i faget, og du må ha gode arbeidsrutiner med fokus på sikkerhet og vernearbeid. Du må like å jobbe selvstendig og i team. Du må like å være mye ute uansett vær.

Utdanning / kompetansekrav - Asfaltør

For å bli asfaltør kan du velge utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk i videregående opplæring. Utdanningsløpet ser da slik ut:


Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
Videregående trinn 2 (Vg2): anleggsteknikk
To års opplæring i bedrift: asfaltfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Jobbmuligheter - Asfaltør

KarriereStart.no - Temaside Asfaltør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Asfaltør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Asfaltør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner