Hva gjør en Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produkserer betongkonstruksjoner til store byggverk, som høyhus, broer og damanlegg.

Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder. Arbeidet varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert utstyr. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

  • fundamentering, forskaling, armering
  • utstøping av betong
  • produksjon av betongelementer av disse
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Fagområdet er så stort at betongfagarbeiderne er spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.

Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Utdanning / kompetansekrav - Betongfagarbeider

Studievalg.no - Relaterte studier til Betongfagarbeider

 

Jobbmuligheter - Betongfagarbeider

KarriereStart.no - Temaside Betongfagarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Betongfagarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Betongfagarbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner