Hva gjør en Bilskadereparatør

Som bilskadereperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.

I dagens sikkerhetskarosserier brukes det mange typer materialer, og bilskadereperatøren må derfor ha kunnskap om hvordan materialer skal varmebehandles. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikker for å sette delene sammen.

Vanlige arbeidsoppgaver for bilskadereperatøren:

  • rette opp skader i karosseriet
  • skifte og tilpasse deler
  • demontere, montere, måle opp og justere bilens karosseri og karosserikomponenter
  • tilrettelegge og bearbeide en skadet overflate før lakkering
  • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponenter i drivverk, understell, bremser og sikkerhetsanordninger

Bilskadereperatøren skal kunne utføre arbeidet slik at egen og andres helse og sikkerhet ivaretas, og vedkommende må kunne håndtere miljøfarlige stoffer på en sikker måte.

Som bilskadereparatør må du kunne arbeide selvstendig, og kunne planlegge arbeidet ditt etter de kvalitetskrav som verkstedet og produsenten setter. Du må kunne jobbe planmessig, effektivt og nøyaktig.

Utdanning / kompetansekrav - Bilskadereparatør

Studievalg.no - Relaterte studier til Bilskadeoperatør

 

Jobbmuligheter - Bilskadereparatør

KarriereStart.no - Temaside Bilskadeoperatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bilskadeoperatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bilskadeoperatør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner