Hva gjør en Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

Sivilarkitekter, by og trafikkplanleggere gjennomfører analyser, gir råd, planlegger og utformer bolighus, forretnings og industribygninger, byplaner og landskaps og trafikksystemer.

Arbeidsoppgaver kan være å

- Utvikle nye eller bedre metoder og begrepsapparater innenfor arkitektur.

- Inspisere tomter, rådslå med kunder og komme med forslag til bygningsmessige løsninger

- Tegne bygninger, planlegge og utforme detaljerte kart angående konstruksjoner og ta seg av administrative oppgaver i forbindelse med dette.

- Finne interiørmessige løsninger som sikrer best mulig funksjon og kvalitet og sikre at byggearbeidet utføres i samsvar med spesifikasjonene.

- Planlegge og koordinere utviklingen av bybebyggelse.

- Planlegge og utvikle arealer for parkanlegg, skoler, institusjoner, flyplasser, veier og andre prosjekter for industri eller forretningsmessig drift.

- Planlegge, gi råd og kontrollere arbeid med veier og trafikk med hensyn til effektivitet og sikkerhet


- Utarbeide vitenskaplige artikler og rapporter.

Utdanning / kompetansekrav - Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

Studievalg.no - Relaterte studier til Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

Jobbmuligheter - Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

 

KarriereStart.no - Temaside Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sivilarkitekt, by og trafikkplanlegger

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner