Hva gjør en Vei- og anleggsarbeider

En vei- og anleggsarbeider jobber bygging, drift og vedlikehold av veier. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport, tomtearbeid med legging av vann- og avløpsledninger og sprenging i forbindelse med vei- og anleggsarbeid. Enkelt betongarbeid er også vanlig at vei- og anleggsarbeideren må utføre.

Det benyttes avansert utstyr og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken.

Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren:

  • arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling
  • stikking og oppmåling
  • legging og sikring av vann- og avløpsnett
  • anleggs- og grunnarbeid
  • bygging, drift og vedlikehold av veier

Vei- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygg- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Personlige egenskaper - Vei- og anleggsarbeider

En vei- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer. Vei- og anleggsarbeideren har et særlig ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen.


Utdanning / kompetansekrav - Vei- og anleggsarbeider

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Vei- og anleggsarbeider

Jobbmuligheter - Vei- og anleggsarbeider

Som vei- og anleggsarbeider vil du kunne jobbe i entreprenørbedrifter, Statens vegvesen og kommuner.

KarriereStart.no - Temaside Vei- og anleggsarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Vei- og anleggsarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Vei- og anleggsarbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner