Personlige egenskaper - Tegnspråktolk

Som tolk jobber du med mennesker og er til stede i mange ulike situasjoner der tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk. En tegnspråktolk må like å arbeide med mennesker og med språk.

Når du jobber som tolk, jobber du også mye med å forberede deg til oppdrag. Du jobber enten alene eller med en annen tolk, og det er viktig at man er flink til å samarbeide. Jobben krever at du har normalt syn, normal hørsel og god bevegelighet slik at du kan ledsage døvblinde.

 

Hva gjør en Tegnspråktolk

Når tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk, er det behov for tolk. Som tegnspråktolk er du det språklige bindeleddet mellom hørende og døve, døvblinde eller hørselshemmede.

Personer med hørselshemminger har behov for tolk i mange situasjoner i dagliglivet; i møter, arbeidssituasjoner, ved legebesøk, under utdanning og i ulike sosiale sammenhenger. Døve, døvblinde og hørselshemmede i Norge har rett til tolk for å kommunisere og ytre seg.

Tegnspråk og norsk er de viktigste redskapene for en tegnspråktolk. I tillegg kan det være en fordel med gode engelskkunnskaper. Det finnes flere ulike tolkemetoder:


  • tegnspråktolking
  • skrivetolking
  • taletolking
  • taktiltolking
  • haptisk kommunikasjon
  • stemmetolking
  • fjerntolking via bildetelefon

Hvilken tolkemetode som benyttes kommer an på situasjonen, hvilken type hørselshemming personen har og om hørselshemmingen er kombinert med synshemming.

LES OGSÅ: Lyst til å studere tegnspråk? Les om Henriks erfaringer!

Utdanning / kompetansekrav - Tegnspråktolk

Med bachelor i tegnspråk og tolking får du sertifisering som offentlig godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte. Studiet består av grunnutdanning i tegnspråk og en påbygging i tolking, ledsaging, brukerkunnskap og innføring i tolkeyrket. Studiet gir både teoretisk undervisning og praktisk trening, samt praksis ved bedrifter med både ansatte tolker og frilanstolker.

Studievalg.no - Relaterte studier til Tegnspråktolk

Jobbmuligheter - Tegnspråktolk

Som tegnspråktolk kan du jobbe som frilanser eller være ansatt på en arbeidsplass i en tolkegruppe. Jobbmulighetene varierer ut fra hvor du bor. Du kan arbeide i både offentlig og kommunal sektor, som for eksempel i tolketjenester, skoler, institusjoner eller i organisasjoner. Mange tolker er ansatt ved tolketjenesten, som er en del av NAV Hjelpemiddelsentral. Tolketjenesten er hovedformidleren av tolkeoppdrag i Norge.

KarriereStart.no - Temaside Tegnspråktolk

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tegnspråktolk

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tegnspråktolk

Lønnsnivå - Tegnspråktolk

Fast ansatte tegnspråktolker lønnes ut fra hvor de er ansatte, hvilken type stilling de er ansatt i og ut fra ansiennitet. Lønn varierer både tolketjenester seg i mellom, og mellom tolketjenester og andre arbeidssteder, som for eksempel i videregående skoler. Mange jobber som frilanstolk og får lønn etter en timesats.


Har du mulighet til å jobbe om ettermiddagen, på kvelden og i helgene, er det gode muligheter for oppdrag, for behovet for tegnspråktolker er stort. Frilanstolkene er tilknyttet tolketjenesten, og får oppdrag gjennom den. Lønnsnivå for frilanstolker avhenger av mengden tolkeoppdrag og lengden på disse.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner