Personlige egenskaper - Taktekker

Som taktekker må du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Hva gjør en Taktekker

Som taktekker tekker du tak på nybygg, og repararerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneller.

Taktekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind samt gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og torv.

Vanlige arbeidsoppgaver for taktekkeren:


  • tekke flate tak, skråtak og andre takformer
  • tekke membraner inne og ute
  • feste sluk og enkle beslag
  • vurdere behov for omtekking av tak og membraner
  • vurdere underkonstruksjoner

En taktekker restaurerer verneverdige tak.

Som taktekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En taktekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Utdanning / kompetansekrav - Taktekker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Taktekker

Jobbmuligheter - Taktekker

Taktekkeren er ansatt i byggbedrifter eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

KarriereStart.no - Temaside Taktekker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Taktekker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Taktekker

Lønnsnivå - Taktekker

Gjennomsnittlig lønn for håndverkere i bygge- og anleggsvirksomhet er 408 000 kroner i året (SSB 2012).

Takk til / Kilder

Utanning.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner