Stipendiat

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Stipendiat

Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. Målet for ansatte i stipendiatstillinger er i de aller fleste tilfeller å ta en doktorgrad.

Begrepet stipendiat benyttes om personer som mottar stipend. Stipend tildeles en rekke personer på ulikt grunnlag, men yrkestittelen stipendiat forbindes som regel med stipendiatstillinger ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Stipendiatstillinger opprettes innenfor alle typer fagfelt. Stipendiatene har meget god kompetanse innenfor sine fagfelt, og arbeider med å finne ny kunnskap innen spesifikke emner. Som regel er stipendiaten ansatt med en konkret forskningsoppgave utlyst av universitetet eller høgskolen.

Lengden på stipendiatstillingen kan variere, men er normalt mellom 3 og 6 år. Som oftest er du ansatt for fire år, hvorav tre av årene skal brukes på forskning. Det siste året skal brukes på undervisning, administrative oppgaver eller annet ansvar (såkalt pliktarbeid). Både mengde og fordeling av dette kan variere avhengig av både utdanningsinstitusjon og fagfelt.


Stipendiaten har et nært samarbeide med en veileder i hele sin stipendiatperiode. Ved avslutningen av stipendiatperioden skal kandidaten forsvare sin doktorgradsavhandling. Dette kalles å disputere, og ved godkjent disputas får man doktorgrad.

Som stipendiat kan du også omtales som student, doktorand eller doktorgradskandidat. Ofte benyttes betegnelsen doktorgradsstipendiat.

LES OGSÅ: Studielandsguide header UK (wip)

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Stipendiat

Det formelle kravet for de ulike stipendiatstillingene kan variere, men i de fleste tilfeller er kravet avlagt mastergrad innenfor fagfeltet.

En stipendiat er i et utdanningsløp. Som oftest er målsetningen med en stipendiatstilling å avlegge doktorgrad.

Personer som har tatt doktorgrad og ikke har publikasjoner utover doktorgradsavhandlingen, vil ofte måtte kvalifisere seg videre for eksempel som postdoktorerer, før de får faste stillinger. 

LES OGSÅ: eksamensguide header (test)

Studievalg.no - Relaterte studier til Stipendiat

 

 

 

Jobbmuligheter - Stipendiat

Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. Du kan også få midler fra en stiftelse eller være direkte ansatt i stiftelsen.


KarriereStart.no - Temaside Stipendiat

KarriereStart.no - Stillingsannonser Stipendiat

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Stipendiat

 

 

 

Lønnsnivå - Stipendiat

Gjennomsnittslønn ligger på 423 600 kr i følge Statistisk sentralbyrå (2012).

LES OGSÅ: -

 

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner