Hva gjør en Stillasbygger

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres sikkerhet. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

Stillasbyggeren kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Personlige egenskaper - Stillasbygger

Som stillasbygger må du være forberedt på fysiske utfordringer. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig i forhold til kontakten med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.


Utdanning / kompetansekrav - Stillasbygger

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Stillasbygger

Jobbmuligheter - Stillasbygger

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregår på ulike oppdragsteder.

KarriereStart.no - Temaside Stillasbygger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Stillasbygger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Stillasbygger

Mer informasjon / linker

http://kis.bnl.no/

http://www.mesterbrev.no/xp/pub/hoved/bli_en_mester/mesterfagene/577156

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner