Hva gjør en Steinfagarbeider

En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Selve utøvelsen av arbeidet kan variere mye, alt fra manuelt arbeid til bruk av avanserte maskiner.

Steinfagets hovedområder:

  • bruddvirksomhet
  • skiferindustri
  • bearbeidingsindustri
  • montering

Yrket krever at du tar særlig hensyn til natur, miljø og ressurser. Steinfaget er tradisjonelt et håndverksfag, men ny teknologi og avanserte maskiner medfører at deler av faget nå har et mer industrialisert preg.

Personlige egenskaper - Steinfagarbeider

Som steinfagarbeider har du et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Du må jobbe selvstendig, nøyaktig og planmessig. Du bør forstå problematikken rundt natur- og miljøressurser. I noen jobber bør du ha estetisk sans.

Utdanning / kompetansekrav - Steinfagarbeider

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Steinfagarbeider
 

Jobbmuligheter - Steinfagarbeider

Arbeidssteder for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen. Du kan jobbe både i steinbrudd eller inne på verksteder.


KarriereStart.no - Temaside Steinfagarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Steinfagarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Steinfagarbeider

Mer informasjon / linker

http://home.hib.no/mediesenter/haandverk/selvgjort/steinfag.htm

http://www.okab.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner