Hva gjør en Fagarbeider i industriell matproduksjon

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • starte og stille inn produksjonsutstyret
  • styre produksjonen fra start til produktet er ferdig
  • kunne foreta enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene. Det avanserte produksjonsutstyret sørger for at behovet for fagutdannede ansatte øker. Det er flere likheter med de øvrige restaurant- og matfagene når det gjelder kunnskaper om råvarer, produksjonsmetoder og produksjonsutstyr.

Du er enten faglig ansvarlig for produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Nesten alle varer man finner i matbutikken kommer fra matindustrien, som er Norges nest største industri. 

Som fagarbeider i industriell matproduksjon bør du være interessert i produksjonsprosesser. Du bør være godt organisert, samt jobbe effektivt og planmessig. I faget er det viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, du må også ha gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning / kompetansekrav - Fagarbeider i industriell matproduksjon

Studievalg.no - Relaterte studier til Fagarbeider i industriell matproduksjon

 

Jobbmuligheter - Fagarbeider i industriell matproduksjon

 

KarriereStart.no - Temaside Fagarbeider i industriell matproduksjon

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fagarbeider i industriell matproduksjon

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fagarbeider i industriell matproduksjon

Lønnsnivå - Fagarbeider i industriell matproduksjon

Det er vanskelig å angi noe generelt lønnsnivå for fagarbeidere i industriell matproduksjon. Lønnen varierer noe, avhengig av blant annet arbeidsoppgaver, ansvar, ansiennitet og formell kompetanse.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner