Havnefogd

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Havnefogd

En havnesjef (havnefogd) leder en havn og er øverste myndighet på havneområdet. Havnesjefen overvåker og administrerer trafikk i og rundt havnen, og ser til at regler og bestemmelser blir overholdt. Som havnesjef har du rett til å gå ombord på skipene, og kan om nødvendig tilbakeholde skip som ikke overholder reglementet.

Havnesjefens oppgaver kan også innebære ansvar for drift av kraner og annet maskineri på havneområdet, og du kan være med i arbeidet med utleie av kraner, bygninger og liknende. Mange havner blir drevet som bedrifter og havnesjefen må derfor ha kompetanse innen både skipsfart, handel og service.

Havnesjef kan også gå under navnet havnedirektør, og i noen tilfeller brukes fremdeles den gamle tittelen havnefogd.

I tillegg til havnesjefen kan det også være ansatt havnekaptein, havnebetjenter, havneinspektører og havneassistenter som medarbeidere og stedfortredere. I større havner vil det også være ansatt teknikere, håndverkere og administrasjonspersonale.


I noen få havner har havnesjefen også oppgave som los eller hjelpelos ved siden av oppgavene som havnesjef.

Å jobbe som havnesjef krever evne til å lede, forhandle og samarbeide. Du må også kunne opptre med naturlig myndighet. Kunnskap om skipsfart er en fordel, og det er i tillegg nyttig med administrativ og økonomisk kompetanse.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Havnefogd

Havnesjefen har ofte maritim utdanning, men i våre dager er det like vanlig med bakgrunn som økonom, jurist eller ingeniør.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

Studievalg.no - Relaterte studier til Havnefogd

 

 

 

Jobbmuligheter - Havnefogd

 

KarriereStart.no - Temaside Havnefogd

KarriereStart.no - Stillingsannonser Havnefogd

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Havnefogd

 

 

 

Lønnsnivå - Havnefogd

Lønnen kan variere etter ansiennitet, arbeidsoppgaver og utdanning. Havnesjefens oppgaver kan variere svært mye avhengig av havnens størrelse og aktivitet.

 

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner