Hva gjør en Industrisyer

En industrisyer produserer produkter av tekstil, hud, fiber og andre kunststoffer.

Industrisyeren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen.

Industrisyer kalles også fagoperatør i industrisømfaget, som er et av områdene en spesialiserer seg i industritekstil hovedfaget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrisyer:

  • forberede produksjon
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • sikre høy kvalitet på arbeidet
  • vedlikeholde og bruke produksjonsmaskiner for industrisøm

 

Industrisømfaget bygger på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller mekaniske fag, og har en del til med andre industri- og håndverkstekofag.

Som industrisyer jobber du i tett samarbeid med klesdesignere.

Som industrisyer må du ha godt håndlag, og arbeide effektivt og nøyaktig.

Du må ha evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans.

Du bør også ha noe teknisk og mekanisk innsikt.

 

Utdanning / kompetansekrav - Industrisyer

For å bli industrisyer, er det to år, teknologi- og industrifag, på videregående og så to år i bedrift. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Industrisyer:

 

 

Jobbmuligheter - Industrisyer

Industrisyeren er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Industrisyer:


 

Lønn - Industrisyer

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering.

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.