Hva gjør en Industritapetserer

En industritapetserer produserer møbler og annet interiør ved hjelp av industrielle produksjonsmaskiner og annet teknisk utstyr. Yrket industritapetserer har mange likhetstrekk med yrket møbeltapetserer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industritapetserer:

  • velge ut materialer og beregne kostnader
  • lage tegninger og maler for produksjon
  • utføre stopping av ulike møbler
  • kvalitetssikre produktene som er blitt produsert
  • klargjøre produktene for transport

Som industritapetserer må du ha gode kunnskaper om ulike stilarter og bruk av materialer i arbeidet med møbler. Du må holde deg orientert om utviklingen og framdriften innenfor faget og interiørbransjen. Fleksibilitet og nøyaktighet er sentrale egenskaper siden en møbeltapetserer jobber med alt fra mindre enkle oppgaver til avanserte restaureringsprosjekter. Du bør ha teknisk og mekanisk innsikt.

Utdanning / kompetansekrav - Industritapetserer

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Industritapetserer

Jobbmuligheter - Industritapetserer

Industritapetserere jobber i møbelindustrien.

KarriereStart.no - Temaside Industritapetserer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Industritapetserer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Industritapetserer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner