Jurist i fiskerinæringen

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Jurist i fiskerinæringen

Det juridiske regelverket for hvordan vi forvalter havområdene våre, er svært komplisert. Det er fortsatt havområder i verden som ingen land "eier", og dette skaper store konflikter og interessemotsetninger.

En viktig fiskerinasjon som Norge trenger skarpskodde jurister som kan fronte Norges interesser på den internasjonale arena. I tillegg trenger vi jurister som er spesialister på juridiske spørsmål som angår våre kystnære farvann.

Det finnes videre mange juridiske problemstillinger som er relevante for fiskerinæringa innen offentlig og privat rett. Som eksempel kan nevnes arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett og mange flere.

 

 

 

Personlige egenskaper - Jurist i fiskerinæringen

Yrket stiller store krav til personlige egenskaper. Du må også ha en klar og presis skriftlig- og muntlig formuleringsevne.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Jurist i fiskerinæringen

For å bli jurist må du ta embetsstudiet i juridikum. De fleste som blir jurister velger allmennfag i videregående skole. Hva med å velge en litt mer utradisjonell vei fram til jusstudiet? Det tar ikke lengre tid enn allmennfag å velge grunnkurs naturbruk for å skaffe seg generell studiekompetanse.


Universiteter: Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har tilbud om jusstudier. I tillegg er det en del høgskoler som tilbyr hele eller deler av juss-studiet.
Se også yrkesbeskrivelsen for advikat.

LES OGSÅ: Studielandsguide artikkel UK (wip)

Studievalg.no - Relaterte studier til Jurist i fiskerinæringen


 

 

 

Jobbmuligheter - Jurist i fiskerinæringen

 

KarriereStart.no - Temaside Jurist i fiskerinærigen

KarriereStart.no - Stillingsannonser Jurist i fiskerinæringen

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Jurist i fiskerinæringen

 

 

 

Lønnsnivå - Jurist i fiskerinæringen

Dersom man er jurist/advokat i det private næringsliv, er lønna vanligvis høyere enn om man jobberi en organisasjon eller i offentlig administrasjon. Lønnen kan være fra 400.000 og oppover avhengig av arbeidssted og erfaring.

LES OGSÅ: eksamensguide header (test)

 

 

 

Takk til / Kilder

 

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk