Hva gjør en Kulde- og varmepumpemontør

En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.

Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpemontør.

Faget har vært og er fortsatt i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

I denne jobben er det en nødvendighet med interesse for teknologi. Du må også ha godt håndlag og være nøyaktig når du utfører arbeidsoppgavene. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.


Utdanning / kompetansekrav - Kulde- og varmepumpemontør

Studievalg.no - Relaterte studier til Kulde- og varmepumpemontør

Jobbmuligheter - Kulde- og varmepumpemontør

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, for eksempel butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

KarriereStart.no - Temaside Kulde- og varmepumpemontør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kulde- og varmepumpekomtør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kulde- og varmepumpemontør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner