Hva gjør en maskinoffiser

Maskinistutdanningen fører til jobb som maskinoffiser. Som maskinist jobber du i skipets hjerte, maskinrommet. Tenk deg hvor mye som må fungere ombord på et skip for å få det til å gå framover. Strømforsyning, lensepumper, dieselmotorer og kjeler for å nevne noe. Maskinisten har ansvaret for drift og vedlikehold av maskiner og andre tekniske installasjoner ombord.

Vanlige arbeidsoppgaver
Maskinoffiseren, eller maskinisten, utarbeider og vedlikeholder systemene for sikkerhetsstyring, og har ansvar for å forberede og lede arbeidene ved skipets regelmessige verkstedopphold.

Det er to ulike utdanningsveier til maskinoffiser: Fagbrev som motormann pluss to år ved maritim teknisk fagskole på skipsteknisk linje. Treårig allmennfaglig retning på videregående skole og deretter treårig maritim høgskole, linje for marinteknisk drift.

De fleste maskinoffiserer starter med å ha en interesse for mekanikk og tekniske ting. Utviklingen innenfor dette området går fort, og norske forskningsmiljøer er ledende på marinteknologisk forskning. Skipsfart er en global næring og konkurransen er hard. Stadig nye og tilpassede teknologiske løsninger skaper fortrinn i konkurransen. Som maskinoffiser er du en del av utviklingen og vil få verdifull erfaring mens du jobber.


Personlige egenskaper - Maskinoffiser

Som maskinist og maskinoffiser jobber man med avansert og kostbart uttstyr, og bør derfor være ansvarsbevisste og selvstendige. Man bør også ha evne til å lede og administrere arbeidet i maskinen. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper, ettersom engelsk ofte vil være arbeidsspråket.

LES OGSÅ: Kunne du tenke deg å jobbe på båt og fartøy? Da kan dette være noe for deg!

Utdanning / kompetansekrav - Maskinoffiser

Maskinoffiserer utdannes ved teknisk fagskole eller maritim høyskole.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Maskinoffiser

 

Jobbmuligheter - Maskinoffiser

Med internasjonalt sertifikat kan maskinoffiseren arbeide over hele verden, i en rekke forskjellige stillinger. Som maskinoffiser kan man ved siden av å arbeide på båt, også jobbe på oljerigger i Nordsjøen og resten av verden.

 

KarriereStart.no - Temaside Maskinoffiser

KarriereStart.no - Stillingsannonser Maskinoffiser

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Maskinoffiser

 

Lønnsnivå - Maskinoffiser

Lønnen vil variere avhengig av hvilken stilling man har, og hvem man jobber for. Generelt er jobbene offshore gunstige rent lønnsmessig.

Mer informasjon / linker

Noe for alle http://www.noeforalle.no/

Det Norske Maskinistforbundet http://www.dnmf.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner