Hva gjør en Orgelbygger

Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler.

I forkant av byggingen av et orgel må instrumentet prosjekteres. Det må tas hensyn til stil, akustikk og klang i det rommet orgelet skal bygges for. Dette arbeidet kan også involvere en arkitekt.

En orgelbygger utfører snekker-, mekanisk- og pipemakerarbeid, montering og intonering. Et orgel er et komplisert instrument med mange deler som tre- og metallpiper, vindlader, belger og kanaler. I noen bedrifter vil orgelbyggeren spesialisere seg innenfor et arbeidsområde.

Som orgelbygger kan du også gi råd til oppdragsgivere om stilperioder og klangprofiler. Du må ha kunnskap om akustikk, tegning, regning, trearbeid og mekanikk.  

Du må være musikalsk, selvstendig, kreativ, ha kvalitetssans og et godt håndlag.

Utdanning / kompetansekrav - Orgelbygger

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Orgelbygger

Jobbmuligheter - Orgelbygger

Orgelbyggere er som oftest ansatt i orgelbyggerier. I Norge er det få og små virksomheter. Noen orgelbyggere har egen bedrift.

KarriereStart.no - Temaside Orgelbygger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Orgelbygger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Orgelbygger

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner