Politisk rådgiver

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Politisk rådgiver

Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene. Da må man ofte hjelpe til med å finne fram fakta og bakgrunnsinformasjon. Man må selv sette seg inn i de konkrete sakene. I tillegg vil man være samtalepartner rundt taktiske vurderinger, og gjerne skrive utkast til taler og leserinnlegg. Det siste grenser ofte til det som er en informasjonsrådgivers oppgaver.

Som politisk rådgiver i en interesseorganisasjon handler det mer om å gi råd om hvordan organisasjonen skal få gjennomslag for sine krav overfor politikerne. Det ligner mye på jobben som folk i pr-byråer driver med: Finne ut hvem som reelt bestemmer utfallet av en sak og hvordan disse kan påvirkes mest mulig effektivt. Det handler gjerne om direkte møter med politikere, der man bør utarbeide powerpoint-presentasjoner og ha noe kortfattet skriftlig å legge igjen etter møtet. Det kan også handle om å skaffe allierte (andre organisasjoner, forskere o.l.) som kan styrke organisasjonen sine krav.


 

 

 

Personlige egenskaper - Politisk rådgiver

De viktigste personlige egenskapene som kreves er evnen til å sette seg raskt inn i saker, og se den politiske ”essensen” i disse. Det betyr å se hvor det ligger politiske interessemotsetninger som må håndteres. I tillegg bør man forstå hvordan media tenker og fungerer. Skriftlig framstillingsevne er også viktig, spesielt dersom man ikke har informasjonsrådgivere som tar seg av den biten. I interesseorganisasjoner vil både skriftlig og muntlig framstillingsevne være en stor fordel.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Politisk rådgiver

Det kreves ingen formell utdanning i utgangspunktet. Erfaring fra politisk arbeid er ofte viktigere. Har man bakgrunn fra en politisk ungdomsorganisasjon – partipolitisk eller mer saksavgrenset – er det en stor fordel. Men det hjelper også med utdanning fra det fagfeltet man skal være rådgiver innenfor, i noen tilfeller kan det være en forutsetning. Fag som statsvitenskap, medievitenskap og lignende er heller ikke å forakte.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Politisk rådgiver


 

 

 

Jobbmuligheter - Politisk rådgiver

I politikken og organisasjonslivet er det etterspørsel etter politiske rådgivere. Organisasjoner kan både være yrkesorganisasjoner, næringsforeninger, brukerorganisasjoner og ideelle organisasjoner.


KarriereStart.no - Temaside Politisk rådgiver

KarriereStart.no - Stillingsannonser Politisk rådgiver

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Politisk rådgiver

 

 

 

Lønnsnivå - Politisk rådgiver

Lønnsnivået vil variere betydelig ut fra økonomien til arbeidsgiver. Man tjener mer som politisk rådgiver i Norges Rederiforbund enn i Redd Barna. Men det vil aldri være snakk om noe lavlønnsyrke, med mindre man blir politisk rådgiver i en ungdomsorganisasjon med små budsjetter og store krav til idealistisk engasjement.

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.kommunikasjon.no/

http://www.regjeringen.no

http://www.stortinget.no/

 

 

 

Takk til / Kilder

Jo Heinum, ved Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk