Hva gjør en Salmaker

En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og liknende. Salmakeryrket innebærer arbeid med blant annet skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret.

Vedlikehold og restaurering av eldre salmakerarbeid, som eksempelvis interiør til veteranbiler, eldre seletøy og reiseeffekter, kan være en del av arbeidsoppgavene for salmakeren.

Rådgivning ved valg av materialer og arbeidsmetoder for produksjon står sentralt i salmakerfaget.

Hestesalmakeren reparerer, omstopper og tilpasser saler. Seletøymakeren som hestesalmakeren også kalles, syr også grimer og annet hesteutstyr, og gir hesteeiere råd om saler og seletøy.

Bilsalmakeren omstopper og polstrer bilseter og bilinteriører, samt tilskjærer og syr puter, kalesjer og løse trekk. Bilsalmakeren lager saler til motorsykler, og restaurerer veteranbiler. Stopping og trekking av seter og annen innredning i nye biler, busser, tog, båter eller fly kan også være en oppgave for bilsalmakeren.


Porteføljesalmakeren produserer, reparerer og restaurerer dokumentmapper, vesker og lommebøker av lær og skinn.

Noen salmakere tar også på seg spesielle innredningsoppdrag eller omstopping og omtrekking av møbler. 

Personlige egenskaper - Salmaker

Som salmaker bør du være praktisk anlagt og ha formsans. Du må også være kreativ og nyskapende. Du må ha et bevisst forhold til nåtidens moter og trender og ha et godt håndlag.

 

Utdanning / kompetansekrav - Salmaker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Salmaker

Jobbmuligheter - Salmaker

De fleste salmakere driver egen bedrift som seletøysalmaker eller bilsalmaker. Mange arbeider alene eller med noen få ansatte. Bilsalmakere kan være ansatt i kjøretøys- og båtvirksomheter.

KarriereStart.no - Temaside Salmaker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Salmaker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Salmaker

Lønnsnivå - Salmaker

Håndverkere i varehandelen tjener i gjennomsnitt 394 800 i året (Kilde: SSB 2012). For ansatte i tekstil-, bekledning- og lærvareindustrien ligger gjennomsnittlig årslønn på 424 000 kroner (Kilde: SSB 2012). Selvstendig næringsdrivende vil ha varierende inntekter.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner