Personlige egenskaper - Styrmann

Som styrmann er det viktig å være besluttsom og nøyaktig. En feil beslutning kan medføre farlige situasjoner.

Du må være serviceinnstilt og like å arbeide tett med mange mennesker. Du vil tilbringe mange døgn på havet, og mange mener at det å arbeide som styrmann er mer en livsstil enn en jobb. For å trives i jobben er det derfor viktig at du liker å være på havet, og at du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder.

Du bør ha plettfri vandel ettersom dette er et krav for å få visum til mange land som skipene kommer innom.

Hva gjør en Styrmann

Som styrmann (skipsfører) er du en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter såvel som handelsskip.

Vanlige arbeidsoppgaver for styrmannen:

  • navigere og styre båten
  • ansvar for skipets kart og navigasjonsinstrumenter
  • ansvar for sikkerheten ombord
  • samarbeide med kaptein og andre styrmenn om navigering
  • bistå overstyrmannen ved lasting og lossing i havner

I jobben som styrmann må du beherske radar og andre høyteknologiske verktøy for å navigere og gjennomføre en sikker reise. Jobben innebærer mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Styrmenn deles inn i 1. styrmann og 2.styrmann, der 2.styrmann som regel har mindre erfaring enn 1.styrmannen. Det er som regel 1.styrmann som planlegger skipets rute og får dette godkjent av kapteinen.


Jobben er organisert i skiftordninger, og du må regne med å være om bord i lengre perioder. Spesielt på handelsskip jobber du lenge på havet i slengen, men så har du påfølgende lange friperioder. Maritimt Forum har laget en film som forteller mer om styrmannsyrket.

På handelsskip reiser du ofte over flere kontinenter. Arbeidsstyrken på båten er ofte fra flere land. På et skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antallet personell ombord varierer mellom skipstyper og fartsområder.

Både styrmann, overstyrmann, los og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide som styrmann på en ferje og på en tankbåt. I yrket samarbeider du med flere yrkesgrupper, for eksempel matros, los og motormann.

Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og så eventuelt kaptein.


Utdanning / kompetansekrav - Styrmann

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Styrmann

Jobbmuligheter - Styrmann

En styrmann arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann, det være seg tankskip, offshorefartøy og hurtigbåt.

KarriereStart.no - Temaside Styrmann

KarriereStart.no - Stillingsannonser Styrmann

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Styrmann

Mer informasjon / linker

http://www.sjomannsforbundet.no/

http://www.fffs.no/

Takk til / Kilder

Utdanning.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner