Hva gjør en Trebåtbygger

En trebåtbygger er en båtbygger som jobber med fiske-, lyst- og veteranbåter. Trebåtbyggeren jobber med skrog, dekk, dekkshus, innredninger, rundholt og rigg. Foruten komposittmaterialer kan oppdrag også omfatte arbeid med metaller som stål og aluminium.

Trebåtbyggere bruker tradisjonelle byggemetoder som klink- og kravellbygging, og nye byggeteknikker som stripplanking eller kaldbaking. Trebåtbyggere er i dag en liten yrkesgruppe. Nye trebåter bygges i begrenset omfang, så de fleste jobber med renovering og restaurering.

Fagutøveren må beherske ulike sammenføyningsmetoder, tekniske installasjoner, liming og overflatebehandling. 

En trebåtbygger bør være nøyaktig og ha godt håndlag. God forståelse av sammenhengen mellom form og bruk, samt estetisk sans vil være en fordel. Trebåtbyggeren bør også ha evne til både selvstendig arbeid og samarbeidsevner.

Utdanning / kompetansekrav - Trebåtbygger

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Trebåtbygger

Jobbmuligheter - Trebåtbygger

Trebåtbyggere kan være ansatt ved mindre verft eller slipper, men er også selvstendig næringsdrivende. Museumsverft eller fartøyvernsentra har også blitt viktige arbeidsplasser for mange trebåtbyggere.

KarriereStart.no - Temaside Trebåtbygger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Trebåtbygger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Trebåtbygger

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner