Økonomisekretær

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Økonomisekretær

En økonomisekretær gir støtte til regnskapsavdelingen. I et mindre selskap eller sosial gruppe, for eksempel en kirke, kan økonomisekretæren tjene som den ene halvdelen av regnskapsavdelingen - sammen med en kasserer. I denne stillingen er du involvert i alle aspekter av selskapets økonomi, fra innkommende penger til å betale regninger og skatter. En vellykket økonomisekretær har kunnskap om alle aspekter av bedriftens regnskap. Fordi økonomi er ryggraden i ethvert selskap, må den økonomiske sekretær være godt organisert og holde grundige registreringer.

Økonomisekretæren utvikler rapporter for ledelsen som sporer alle pengene som går inn og ut av selskapet. Han eller henne gir nåværende saldo for alle kontoer, inkludert bankkontoer. Økonomisekretæren registrerer alle transaksjoner og gir detaljerte rapporter til ledelsen. rapportene oppdateres på en jevnlig basis og gjør at økonomisekretæren kan merke eventuelle forfalte klienter, samt eventuelle andre problemer som kan føre til økonomiske problemer for selskapet.


Ett av økonomisekretærens primære oppgaver å motta alle utbetalinger av selskapet i løpet av rimelig tid. Økomisekretæren mottar og dokumenter innbetalinger fra kunder. En annen del av dette er å forberede midlene for bankinnskudd, sørge for at disse innskuddene er mottatt av banken og ta opp beløpene i selskapets regnskaper. Hvis en klient er sent ute til å utføre en betaling eller har økonomiske problemer, gjør sekretær avtaler med kunden for lage en økonomisk avtale.

Uansett hvilken virksomheten du er i, har hvert selskap regninger som må kategoriseres og betales i tide. Økonomisekretæren holder styr på disse regningene og utvikler et organisatorisk system på grunnlag av forfallsdato slik at ledelsen lett kan godkjenne eventuelle nødvendige utgifter. Det faller også til økonomisekretæren å sikre at fakturer fra selskapet er korrekte, og at de blir sendt ut i god tid før forfall.

En økonomisekretær er fortsatt en sekretær, og som sådan er nødvendig for å utføre administrative oppgaver. Noen av disse oppgavene er å forberede og sende fakturaer, regne skatt og skatt-slutninger, dersom selskapet er en non-profit organisasjon. På slutten av året kan sekretæren kan også bli bedt om å utarbeide og sende ut skatteskjemaer. Økonomisekretæren returnerer også telefonsamtaler og svarer på e-postkorrespondanse. Hun eller han kan også være nødvendig for å løse eventuelle klient finansielle spørsmål eller bekymringer. En annen nødvendig administrativ oppgave er å utarbeide brev til leverandører, kunder og kreditorer.


 

 

 

Personlige egenskaper - Økonomisekretær

En sekretær må være rask og nøyaktig og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Økonomisekretær

Sekretærer har ulik utdanningsbakgrunn. Noen har utdanning på videregående nivå eller fagskole, mens andre har høyere utdanning.

LES OGSÅ: eksamensguide header (test)

Studievalg.no - Relaterte studier til Økonomisekretær


 

 

 

Jobbmuligheter - Økonomisekretær

Som sekretær kan du jobbe innenfor de fleste bransjer, både i stat og kommune og i det private næringsliv. 

LES OGSÅ: -

KarriereStart.no - Temaside Økonomisekretær

KarriereStart.no - Stillingsannonser Økonomisekretær

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Økonomisekretær

 

 

 

Lønnsnivå - Økonomisekretær

Lønn varierer avhengig av arbeidssted og erfaring.

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte sekretærer i offentlig administrasjon (statlig sektor) er 354 000 kroner. Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte sekretærer i varehandel (privat sektor) er 423 600 kroner (Kilde: SSB 2011).

LES OGSÅ: valg av utdanning test

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.handelogkontor.no/

LES OGSÅ: Studentguide, Oslo (toppheader)

 

 

 

Takk til / Kilder

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk