Sikkerhetsingeniør

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en sikkerhetsingeniør

En sikkerhetsingeniør sikrer at konstruerte systemer gir akseptable nivåer av sikkerhet. Det er sterkt knyttet til systemutvikling, industri og er en undergruppe av systemteknisk prosjektering. Sikkerhetsingeniøren sikrer at et livskritisk system oppfører seg som det skal, selv når komponenter svikter.

Det primære målet for en sikkerhetsingeniør er å håndtere risiko, enten å eliminere eller redusere den til et akseptabelt nivå. Risikoen er kombinasjonen av sannsynligheten for en svikt og alvorlighetsgraden som følge av en svikt i systemet. For eksempel kan alvorlighetsgraden av en bestemt feil resultere i dødsfall, skader, materielle skader, eller noe mer enn bare en ergelse. Det kan være en hyppig, sporadisk, eller sjelden forekomst. Om det er akseptert for svikt er avhengig av en kombinasjon av de to. Sannsynlighet er ofte vanskeligere å forutsi enn alvorlighetsgraden på grunn av de mange faktorene som kan føre til en svikt, for eksempel mekanisk svikt, miljøeffekter og brukerfeil.


Sikkerhetsingeniøren forsøker å redusere hyppigheten av feil, og sørge for at konsekvensene ikke er livstruende når feil skulle oppstå. For eksempel er broer utformet for å bære last godt over den tyngste lastebilen. Dette reduserer sannsynligheten for å bli overbelastet. De fleste broer er konstruert med redundante belastningsstier, slik at hvis en strukturell enhet svikter vil strukturen bli stående. Dette reduserer alvorligheten dersom broen er overbelastet.

Ideelt sett begynner sikkerhetsingeniøren under et tidlig statium under utformingen av et system. Sikkerhetsingeniører vurdere hvilke uønskede hendelser som kan oppstå under hvilke forhold, og  ser på prosjektets ulykkesrisiko. De kan da foreslå eller kreve sikkerhetskrav i spesifikasjonene ved starten av utvikling av prosjektet eller endringer i eksisterende CAD-design eller etterprodukter for å lage systemet tryggere. Hvis ingeniøren oppdager vesentlige sikkerhetsmessige problemer sent i utviklingsprosessen, kan det å korriger dem være svært kostbart. Denne type feil har potensial til å kaste bort store summer penger, men også menneskeliv og miljøskader.


Analyseteknikker som en sikkerhetsingeniør bruker kan deles inn i to kategorier: kvalitative og kvantitative metoder. Begge tilnærmingene deler målet om å finne årsaksavhengigheter mellom en fare på systemnivå og svikt i enkeltkomponenter. Kvalitative tilnærminger fokuserer på spørsmålet "Hva skal gå galt for at en systemfare kan oppstå?", mens kvantitative metoder tar sikte på å gi estimater om sannsynlighet, priser og / eller alvorlighetsgraden av konsekvensene.

Tradisjonelle sikkerhetsanalyseteknikker stoler utelukkende på ferdigheter og kompetansen til sikkerhetsingeniøren. I det siste tiåret har modellbaserte tilnærminger blitt fremtredende. I motsetning til tradisjonelle metoder skal modellbaserte teknikker forsøker å utlede relasjoner mellom årsaker og virkninger. 

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Personlige egenskaper - Sikkerhetsingeniør

Som sikkerhetsingeniør må du ha interesse for realfag og være interessert i tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringen av disse.


 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Sikkerhetsingeniør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Sikkerhetsingeniør


 

 

 

Jobbmuligheter - Sikkerhetsingeniør

KarriereStart.no - Temaside Sikkerhetsingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sikkerhetsingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sikkerhetsingeniør

 

 

 

Lønnsnivå - Sikkerhetsingeniør

Lønnsnivået varierer, og er avhengig av blant annet hvor du er ansatt, hvilke arbeidsoppgaver du har og hvor mye formell kompetanse du har.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

 

Takk til / Kilder

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk