Forskalkingssnekker

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Forskalkingssnekker

Teknikken ved å bygge opp en forskaling, armere og støpe med betong ble utviklet i Frankrike omkring 1850. Forskaling av fundamenter og andre bygningsdeler inngår i dag i de aller fleste bygg- og anleggsarbeider.

Som forskalingssnekker bygger man de formene som gir betongkonstruksjonene riktige dimensjoner og ønsket overflate. Kvaliteten på sluttproduktet skal tilfredsstille standardiserte krav. Forskalingen utsettes for store påkjenninger under støpeprosessen og må derfor ha en styrke og en konstruksjon som tåler dette uten å deformeres. Samtidig skal den kunne settes opp og nedmonteres raskt og kunne brukes om igjen et antall ganger for å gi tilstrekkelig økonomisk utnyttelse.

Materialene som brukes til forskaling er i hovedsak stål, tre og ulike typer bygningsplater, men aluminium, plast brukes også. Formene til mindre byggeoppgaver og til anleggsoppgaver som krever stor tilpasning til underlaget bygges ofte av tre og bygningsplater, og arbeidet med slik tradisjonell forskaling krever en del kunnskaper og ferdigheter som er felles med tømrerfaget. (Se Jobbfebers egen tekst om dette yrket).


Til større oppgaver og mer industrielt preget arbeid, bruker man vanligvis systemforskalinger som flak, kassetter og skjold av stål. Prefabrikerte former blir stadig mer brukt. Dette stiller store krav til nøyaktighet i måling og utførelse ved produksjon og montering av former på byggeplassen eller anlegget.

Foruten forskalingsfaget, består betongfagene av armeringsfaget, betongarbeidsfaget og betongindustrifaget. (Se lenker til disse yrkene ovenfor). Felles for disse fagene er krav til grunnleggende kunnskaper om betong og gode ferdigheter i ulike deler av produksjonen av betongkonstruksjoner. Fagarbeidere i ett av fagene deltar også ofte i arbeid innenfor de andre fagene som medlemmer av et arbeidslag under ledelse av erfaren lagbas. På denne måten oppnås en allsidighet som er nødvendig for rasjonell drift, samtidig som fagarbeiderne oppnår høy nok kompetanse på sitt hovedområde.

Yrket er variert, siden fagarbeideren stadig får delta i arbeid på nye anlegg og byggeplasser.


 

 

 

Personlige egenskaper - Forskalkingssnekker

Mye av forskalingsarbeidet er utearbeid. Forskalingssnekkeren bør derfor like å være utendørs under skiftende værforhold. Tekniske hjelpemidler har gjort faget langt mindre fysisk belastende enn tidligere. Likevel stilles det fortsatt visse fysiske krav til yrkesutøveren. Arbeidet utføres ofte i lag. Dette stiller krav til samarbeidsevne.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Forskalkingssnekker

For å lære om forskaling må man i dag ta betongfag på videregående. 

Du kan bli Fagtekniker og kan arbeide som arbeidsleder i produksjonen, med enklere prosjekteringsoppgaver, eller ulike typer salg. Se teknisk fagskoles hjemmeside.

For dem som har fagbrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse, som man må ha for å ta høyskole- og universitetsutdanning. Se omtale av Fagtekniker, Generell studiekompetanse, Bachelor i teknologi, Master i teknolog og Yrkesfaglærer mv. i Jobbfebers registre.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Forkalingssnekker


 

 

 

Jobbmuligheter - Forskalkingssnekker

Det er stor etterspørsel etter dyktige fagfolk innen bygg og anlegg og jenter oppfordres til å vurdere yrker innen denne bransjen.


Arbeidstakerne som er ansatt i privat sektor er organisert i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund som begge er tilsluttet LO.

Arbeider du i offentlig sektor er Norsk kommuneforbund, Tjenestemannslaget og Norsk Arbeidsmandsforbund alternativer.

Arbeidsgiverne er organisert i NHO gjennom Byggenæringens Landsforening der 12 bransjeforeninger er tilsluttet.

Se også Betongarbeidsfaget og lenker til beslektede yrker ovenfor, søk Fagtekniker, Bachelor i teknologi, Master i teknolog" og Yrkesfaglærer eller under Bygg og anlegg og Teknologi, industri og produksjon i Jobbfebers register.

KarriereStart.no - Temaside Forskalkingssnekker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Forskalkingssnekker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Forskalkingssnekker

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk