Driftsleder

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Driftsleder

Som driftsleder vil du lede egen virksomhet eller være tilsatt.

Hun eller han har i oppgave å planlegge, organisere og lede virksomheten i bedriften eller organisasjonen.

Mindre bedrifter ledes gjerne av en person, og i mange tilfeller er denne også eier. I større bedrifter står gjerne en gruppe personer for ledelsen av driften.

Inntektsnivået er avhengig av flere faktorer; antall ansatte, ansvarsområde og kompetanse etc., men lønnsnivået er ofte høyt for toppledere.

 

 

 

Personlige egenskaper - Driftsleder

Som driftsleder har man stort ansvar, både økonomisk og for de tilsatte, det stilles derfor høye krav til deg:

- du må ha god orienteringsevne
- solid dømmekraft
- være flink til å administrere
- kunne ta beslutninger
- vilje og evne til å samarbeide er nødvendig for å bli en dyktig leder

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Driftsleder

Krav til bakgrunn og utdanning avhenger av hvilken type bedrift du skal jobbe for.

Det legges ofte like stor vekt på personlige forutsetninger, som på teoretisk bakgrunn og bransjeerfaring.


Ledere i større bedrifter og organisasjoner har ofte høyere utdanning, f.eks. som Master i teknologi (fhv. Sivilingeniør), Siviløkonom, Jurist og Sosialøkonom. 

Ved siden av BA-grader eller masterstudium ved de offenlige eller private høgskolene, tilbys en rekke kurs og seminarer innen administrasjon og ledelse i privat regi. Et eksempel er markedssjef eller butikkleder som de utdanner hos FagSenteret.

Ulike arbeidsgiverforeninger og bransjeorganisasjoner arrangerer også kurs innen ledelse.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Driftsleder


 

 

 

Jobbmuligheter - Driftsleder

 

KarriereStart.no - Temaside Driftsleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Driftsleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Driftsleder

 

 

 

Takk til / Kilder

Jobbfeber.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk