(StudentTorget.no):

I revidert nasjonalbudsjett for 2012 foreslo regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til oppretting av 1 000 nye studieplasser før høstsemesteret starter. Nå har studieplassene blitt fordelt.

– Vi øker opptaket i utdanninger som gir kunnskap Norge har et stort og økende behov for. Samtidig er det kort tid til semesterstart i august, og vi har prioritert institusjoner med robuste fagmiljø, som vi forventer kan øke opptaket på kort varsel, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding. 

Departementet har lagt vekt på følgende kriterier i fordelingen:

  • Søkertall fra Samordna opptak, særlig innenfor matte, natur-, og teknologifag, førskolelærer- og lærerutdanning og helsefag
  • Kapasitet til å ta imot økt antall studenter høsten 2012
  • Regional fordeling

Studieplassene er fordelt med 400 studieplasser til teknologi- og realfagsutdanninger, 200 studieplasser til lærer- og førskolelærerutdanninger og 165 studieplasser til helsefagutdanninger.

240 studieplasser fordeles også der institusjonene selv kan bestemme hvilken utdanning de skal øke opptaket på. De kan selv velge å ta utgangspunkt i egne og nasjonale eller regionale behov i beslutningen.

– Regjeringen har sammen med universiteter og høyskoler arbeidet for økt søkning til prioriterte fagområder som realfag, førskolelærer- og lærerutdanning. Nå ser vi at mange har søkt disse fagene, og vi følger opp med å øke utdanningskapasiteten, sier kunnskapsministeren. 

En detaljert oversikt over fordelingen på fag og institusjoner finner du her.

Da de nye studieplassene ble utlovet i midten av mai 2012 uttalte Norsk studentorganisasjon at de var svært fornøyd med at regjeringen vil opprette 1000 nye studieplasser, men at de krever oppfølging.

– Men regjeringen må huske på at disse studentene også skal ha plass på lesesalen, auditoriene og i laboratoriene. De må følge opp med midler til å utbedre bygningsmassen på universitetene og høyskolene, sier Kim Kantardjiev, leder i NSO.

Med disse nye studieplassene vil det ha blitt etablert over 23 000 nye studieplasser siden 2006.