(StudentTorget.no):

Hvorfor bør studenter engasjere seg i valget?

Studentene trenger politikere som kjemper deres sak og representerer de, derfor må studentene stemme på partier som de mener best kan gjøre det. Politiske valg påvirker studentene veldig direkte, for eksempel hvor mange studentboliger som bygges, hvor stor renta på studielånet ditt skal være, eller hvor mye penger studentsamskipnadene får til å bedre det psykiske helsetilbudet til studentene.

Hva er de viktigste studentpolitiske sakene for dere i valget?

Alle skal ha lik rett på høyere utdanning og ha like gode muligheter til å lykkes i studiene sine, uavhengig av lommebok og bakgrunn. Derfor vil vi for det første endre opptakssystemet til høyere utdanning, slik at ikke lengre snittkarakteren din skal avgjøre hva du kommer inn på. I stedet skal de relevante karakterene telle mest. For det andre må vi sørge for at alle studenter får tak over hodet i nærheten av studiestedet sitt, også de som ikke har foreldre med penger til å hjelpe. Vi vil bygge minst 4000 nye studentboliger i året. For det tredje må vi gi studentene råd til å studere gjennom studielånet. Vi vil senke studielånrenta som regjeringen økte, heve lånet til 140 000 i året og øke hvor stor del av lånet som er stipend.


Les også: Norsk student fikk FN-pris

Hva kan man gjøre for å få bukt med de lange boligkøene for studenter?

Bygge flere studentboliger. Derfor har vi foreslått å bygge minst 4000 nye studentboliger i året. Måten vi gjør det på er for det første å bevilge mer penger over statsbudsjettet, og for det andre så har vi foreslått at halvparten av byggekostnaden skal dekkes av staten. Da vil byggingen gå raskere.

Arbeiderpartiet har foreslått å la studenter på bo på sykehjem. For eller imot?

Vi er for! Alle kreative løsninger ønskes velkommen. Det var faktisk Venstrealliansen, studentforening på UiO som organiserer SVere, Rødt-folk og andre på venstresiden som først foreslo dette for en stund siden.

Les også: Vil la studenter på bo sykehjem

Hva kan man gjøre for å øke kvaliteten i høyere utdanning?

Det er mye som kan gjøres. For det første må vi sørge for at grunnbevilgningene økes. Hva som forskes på kan ikke avgjøres kun av kommersielle interesser som kan betale for forskning. For det andre bør gode undervisningsopplegg meritteres slik som artikler og forskning blir merittert. I forlengelsen av det må vi for det tredje sørge for en høyere utdanning der kunnskap er en verdi i seg selv, og ikke bare er mastergradfabrikker tilpasset næringslivet.

LES OGSÅ: Ny studentleder: – Vi trenger et løft for studentenes økonomi


Hvem ønsker du som kunnskapsminister etter valget?

Audun Lysbakken, så klart!

Er dere for eller imot å innføre studentavgift for internasjonale studenter?

Mot. Det er et gode at folk reiser på tvers av landegrenser for å få kunnskap, det vil vi ikke straffe med studentavgift.

Hvorfor bør studenter stemme på ditt parti?

Fordi alle studenter skal ha lik rett til utdanning og like gode muligheter til å lykkes med studiene sine uavhengig av lommebok og bakgrunn. Da trenger vi et parti som kjemper for å endre opptakssystemet, bygge flere studentboliger og gi studentene råd til å bruke tiden sin på studiene.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge