(StudentTorget.no):

Hva var det som fikk deg til å bli engasjert i Studenttinget NTNU?

Tidlig i ungdomsårene fant jeg interessen for politikk. Jeg ble først og fremst fascinert over hvilken makt ord har. Både i politikken, men også ellers i samfunnet. Det ligger mye makt i å kunne beskrive de problemstillingene, utfordringene og behovene vi ser. Slik er det også på NTNU. Skal vi nå fram med hva som er viktig for studentene, og bli hørt i arbeidet med å forme framtidens NTNU, må en ordlegge seg riktig. Gjennom Studenttinget taler jeg på vegne av ca. 40 000 studenter. For et privilegium!

Studenttinget NTNU har gått inn for automatisk begrunnelse på eksamen. Hvorfor er dette viktig?

Hele den akademiske kulturen bygger på at man må begrunne de valg man foretar seg. Dette burde ikke bare gjelde studentene, men også sensorene. En bokstavkarakter alene er svært lite informativ. Læringsprosessen burde ikke stoppe opp så snart eksamen er levert, men for å få til dette er det viktig at studentene får tilbakemeldinger på eksamensbesvarelsen.


Hva blir det viktigste arbeidet for deg i tiden fremover?

Samlokalisering av campus, og tilrettelegging for at studentene kan bruke campus til alle døgnets tider, med alt dette måtte innebære av aktiviteter og tilbud. Det er viktig for meg at mangfoldet av studenter skal kunne bruke campus aktivt i sin hverdag. Et levende campus som ikke sovner stille inn etter dagens siste forelesning ville gjort jobben med inkludering enklere, og gitt studentene flere muligheter til å bli kjent og samarbeide på tvers av studieretninger.


Les også: Nesten 10 000 studenter står fortsatt i boligkø

I tillegg kommer arbeidet med et pilotprosjekt for automatisk begrunnelse og mitt eget ønske om å forbedre skikkethetsvurderingen, formidling av informasjon rundt ordningen, og å få oss bort fra praksis med at studenter blir veiledet ut av studiene.


Hvordan er det å kombinere studiene med å være aktiv i organisasjonslivet?

Jeg er 100 % frikjøpt, så fokuset mitt er først og fremst hos Studenttinget. Jeg forsøker likevel å ta noen fag ved siden av, men ser at det kan by på utfordringer når tiden ikke helt strekker til. Også har jeg jo et privatliv utenom både studier og Studenttinget som også må bli prioritert med jevne mellomrom. Jeg har heldigvis fantastiske kollegaer og vi tar godt vare på hverandre, forståelsesfulle og støttende venner, kjæreste og familie. Det gjør det enklere å få kabalen til å gå opp.

LES OGSÅ: Morgan er ny leder for utenlandsstudentene

Hva er det beste med å studere?

For det første er det et privilegium å kunne være student. Vi er utrolig heldige som har den muligheten. Og ikke minst at vi er studenter i et land hvor vi har lov til, og til og med blir oppfordret til å bryte barrierer, utfordre gitte sannheter og søke etter forandring. Jeg opplever alle mulighetene som noe av det beste med studietiden. Mye av takken for det skal frivillighetskulturen ha. Det finnes så utrolig mange studenter som legger ned timesvis av frivillig arbeid hver uke, kombinert med studiene, for at studiehverdagen skal bli litt bedre for andre.


Les også: NSO mener studenter må få bedre faglig oppfølging

LES OGSÅ: Hedda skal lede organisasjonen i sitt hjerte

Hva er det verste med å studere?

For meg personlig er det vanskeligste med å studere de utfordringene jeg møter ved å kombinere livet som student med kronisk sykdom. Når hodet har veldig lyst, men kroppen ikke lystrer og til stadighet stikker kjepper i hjulene for deg, kan det være veldig frustrerende og vanskelig å komme seg framover. Samtidig er det å være syk et tema det ikke snakkes så mye om, noe som gjør at det er lett å føle seg annerledes. Og vi alle ønsker jo å passe inn, og være en del av et fellesskap. Mer generelt er den økonomiske situasjonen til studentene en utfordring. Vi må sikre at alle som ønsker det skal kunne studere på heltid. Det er kjempefint at noen klarer og ønsker å kombinere studier med jobb, og at noen har foreldre som kan og ønsker å hjelpe økonomisk, men vi har ikke lik rett til utdanning dersom man må jobbe eller få annen støtte for å få hverdagen til å gå rundt.

LES OGSÅ: – Jeg har fått utrolig mye fint ut av å studere i utlandet

Hvilket utested pleier du vanligvis å besøke når du er på byen?

Som Trondheimsstudent trives jeg veldig godt på Studentersamfundet, spesielt for å ta noen øl i godt selskap. Men jeg må ærlig innrømme at jeg også befinner meg en del på Solsiden når jeg først skal dra ut.


Les også: 6 av 10 høyere utdanninger fullfører av kvinner

Du kan velge tre mennesker – levende eller døde – til din kollokviegruppe, hvem velger du og hvorfor?

Marie Curie - vanskelig oppvekst, kvinne i et mannsdominert fagmiljø og hele to nobelpriser!
Gina Krog - politiker, sentral i kampen for kvinners rett til både utdannelse og stemmerett.
Albert Einstein - trenger han egentlig en forklaring? For en mann!

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå.

Journey - Don't Stop Believin