(StudentTorget.no):

Hva er de viktigste studentpolitiske sakene for FpU i valget og hvorfor er de viktige?

Det aller viktigste er å sikre at studenter får fullverdig studiestøtte i 11 måneder. FpU ønsker også å øke det totale taket på stønaden fra Lånekassa til hver enkelt student. En annen viktig sak er utbygging av fler studentboliger. Vi bygger dobbelt så mye i året på landsbasis enn den rød-grønne regjeringen gjorde. De la i sin tid opp til i gjennomsnitt under 1000 per år. I år bygger vi 2500 studentboliger.

...og hvordan har FpU tenkt å finansiere disse flaggsakene?

Over statsbudsjettet.

Hva kan man gjøre for å få bukt med de lange boligkøene for studenter?

Gi byggetillatelse til flere miniboliger og kanskje redusere litt på kravene. Jeg har selv bodd på 10 kvm og delt kjøkken og bad med ti andre. Det er ikke optimalt, men det går hvis man må. Jeg ønsker selvfølgelig at studenter skal ha det bedre enn å bo på 10 kvm, men derfor trengs det flere boliger. Det er viktigere for studenter å ha trygghet i å vite at man har et sted å bo enn at det skal være kjempehøy standard på boligen. Man kan fint leve på 20-35 kvm som student. I de store byene er det dessuten ikke nok tomter. I Oslo har SiO selv sagt at de har nok penger, men at Oslo kommune ikke regulerer nok tomter til studentboliger. Det hjelper ikke å bevilge penger, hvis det ikke er noe sted å bygge studentboligene.


Les også: SU vil ikke at snittkarakteren skal avgjøre fremtiden din

Hvorfor bør studenter engasjere seg i valget?

Fordi at hvis man ikke gjør det, lar man andre bestemme for deg. Hvis man er usikker på hva man skal stemme, så anbefaler jeg at man å tenker over hva som er viktigst for seg og finne ut av hvilket parti som er enig i nettopp de sakene.

Arbeiderpartiet har foreslått å la studenter på bo på sykehjem. For eller imot?

Egentlig et skikkelig frekt forslag, fordi Frp var først ute med å foreslå dette for to-tre år siden. Vi har med andre ord foreslått dette flere ganger tidligere, men hyggelig at de hermer etter oss.

Les også: Vil la studenter på bo sykehjem


Hva mener FpU man bør gjøre for å øke kvaliteten i høyere utdanning?

Vi mener at det kanskje er på tide med en bredere studentpolitisk debatt om hva som er formålet med høyere utdanning i Norge. Visse studieretninger er utdaterte i forhold til hva arbeidslivet krever. For eksempel er det ikke mange jobber å få som statsviter innenfor akademia, likevel er det et stort fag med mange studenter hvert semester. Jeg er redd for at det er mange unge mennesker som får falske forhåpninger til hva slags jobb de kan få etter endt utdanning. Det er mye som er spennende å studere, men hva kan man bruke det til? Vi kan ikke blande oss inn i selve innholdet i fagene, men det er mange som med fordel kunne ha studert noe annet enn de valgte. Dette handler også om god rådgivning. Jeg har selv hørt om flere som ender opp med en jobb de overhodet ikke kunne tenke seg å gjøre.

LES OGSÅ: Mia Cathryn Chamberlain er ukas student - leder for Naturvernstudentene og podcastvert


Hvem ønsker FpU som kunnskapsminister etter valget?

Sivert Bjørnstad, FrPs 1.kandidat i Sør-Trøndelag.

Er dere for eller imot å innføre studentavgift for internasjonale studenter?

For studentavgift for utenlandske studenter. Fordi det er norske skattebetalere som betaler for studieplassene. Mange norske studenter må betale for utdannelse i utlandet. Studenter fra eksempelvis rike vestlige land kan betale for studieplasser her på lik linje med hva norske studenter må betale for å studere i utlandet. Men det er viktig å gjøre unntak for studenter fra for. eks. krigsområder.

Hvorfor bør studenter stemme på Frp?

Fordi vi har den mest troverdige studentpolitikken. Vi snakker ikke bare, vi handler. Vi sa vi skulle øke studiestøtten, få på plass elleve måneder og øke antall studentboliger. Det har vi gjort. En annen sak vi ønsker er å hjelpe studentene med er å øke frikortgrensen til 100 000 kr per år som student. Grensen på 55 000 kr skattefri inntekt per år er for lite for studenter som bor i storbyene.

LES OGSÅ: Gjesteblogg: Flere studentboliger vil gi kindereggeffekt