(StudentTorget.no):

Hvorfor bør studenter engasjere seg i valget?

Å engasjere seg som student handler ikke bare om å påvirke sin egen studiehverdag, men også hvordan vi kan få et bærekraftig samfunn i fremtiden. Studenter er i en unik situasjon hvor man i stor grad blir utfordret til å reflektere over egne og andres meninger. Dette bidraget trenger norsk politikk.

Hva er de viktigste studentpolitiske sakene for dere i valget?

Det viktigste for oss er at alle skal ha de beste forutsetningene for å lykkes. Vi mener en enklere studiehverdag er utrolig viktig for at hovedfokuset ligger på studiet, og ikke alt rundt. Derfor ønsker vi at studenter som ønsker det skal få låne mer og tjene mer og fortsatt få stipend, øke frikortgrensen og bygge enda flere studentboliger. I tillegg ønsker vi å styrke støtteordningen og bedre vilkårene for studenter med barn, sørge for bedre faglig oppfølging, jobbe for mer arbeidspraksis under utdanningen og et tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia.

Les også: FpU mener mange studenter får falske forhåpninger

Hva kan man gjøre for å få bukt med de lange boligkøene for studenter?

Først og fremst må vi bygge enda flere studentboliger. I tillegg til dette mener vi det er riktig å fortsette å forenkle reguleringene når private og samskipnader ønsker å bygge boliger for studenter.


Arbeiderpartiet har foreslått å la studenter på bo på sykehjem. For eller imot?

Det klart at det er et problem at det er stor boligmangel, særlig i mange av de store byene i dag og om studentene selv ønsker det, og det kan bidra til økt velferd for eldre ser vi på det som positivt.

Les også: Vil la studenter på bo sykehjem

Hva kan man gjøre for å øke kvaliteten i høyere utdanning?

I 2014 la regjeringen frem Norges første langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Denne har konkrete opptrappingsplaner på viktige innsatsområder, og tydelige prioriteringer for hvor veksten i offentlige midler til forskning skal komme de nærmeste årene. For å få sterkere fagmiljøer med høyere kvalitet, er 33 universiteter og høyskoler slått sammen til 21. Vi har nå fulgt opp med en egen kvalitetsmelding, Den må få litt tid på seg, men jeg tror dette er et veldig godt utgangspunkt som vi må fortsette jobben med.

LES OGSÅ: Rauand er ordførerkandidat for MDG i Oslo og studerer statsvitenskap - møt Ukas student

Hvem ønsker du som kunnskapsminister etter valget?

For meg blir det selvfølgelig Torbjørn Røe Isaksen!

Er dere for eller imot å innføre studentavgift for internasjonale studenter?

Vi har landet på at vi er for en moderat studieavgift for de utenfor EØS-området, som i hovedsak vil gjelde land som Canada og USA. Men vi vil fremdeles beholde stipendordninger fra lavinntektsland, og beholde ordninger som Students at Risk.


Hvorfor bør studenter stemme på ditt parti?

Høyre har en studentpolitikk som sørger for at alle studentene får de beste forutsetningene til å lykkes. Vi ønsker også å føre en ansvarlig politikk som sikrer at når studietiden er over, så møter man et trygt samfunn med vekst i arbeidslivet, frihet til enkeltindividet og et helsesystem som ser alle.