(StudentTorget.no):

- Vi hadde forventet mer fra partier som har programfestet å øke antall studentboliger. I stedet foreslås det færre enn i fjor. Ved studiestart stod over 12 000 studenter i kø for å få studentbolig. Vi ber nå Stortinget om å øke investeringene og gi studentsamskipnadene mulighet til å bygge 3000 boliger i året som kommer, sier Norsk studentorganisasjons leder, Mats Johansen Beldo.

- Må investere mer i studentene

NSOs studentboligundersøkelse for 2017 viser at en mangler 14 165 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20%. NSO er positive til at en skal se på den statlige støtten til studentboligene, men er ikke fornøyd med antallet boliger som får tildeling i 2018. Regjeringen følger også opptrappingsplanen som vil sikre 11 måneder studiestøtte i 2020.

- Med dette budsjettet får studentene en litt bedre økonomisk hverdag, men fortsatt vil mange være avhengige av deltidsjobben eller hjelp hjemmefra. Skal Norge bli et kunnskapssamfunn med høy kvalitet i utdanningen må vi investere mer i studentene, uttaler Mats Beldo.«Kunnskap oppstår i fellesskap» kan en lese i kvalitetsmeldingen for høyere utdanning som ble behandlet i Stortinget før sommeren. NSO mener at en viktig del av investeringen samfunnet gjør i fremtiden er den som gjøres i utdanning og kunnskapsutvikling. Før valget gikk de politiske ungdomsorganisasjonene sammen og krevde at studenter og høyere utdanning skulle prioriteres i stortingsperioden blant annet med flere studentboliger.


-Vi vil ha universiteter og høyskoler som forventer mye av oss og som inkluderer studentene i det faglige fellesskapet. Dette krever også at studentene har en økonomisk hverdag som tillater oss å alltid kunne prioritere studiene først, avslutter Beldo.

LES OGSÅ: Nå skal fagskoleutdanningene få gradsbetegnelser

Styrker fagskolene

Regjeringen fører videre satsningen på yrkesrettede utdanninger i statsbudsjettet for 2018, og foreslår 70 millioner kroner til å styrke yrkesfagene i videregående opplæring og fagskoler.

Regjeringen foreslår 32 millioner kroner til 638 nye studieplasser ved fagskoler. Det kommer etter at regjeringen i 2017 kom med en fagskolemelding med 48 tiltak og gav 68 millioner kroner til fagskolene.– Utdanning fra fagskoler gir kompetanse som det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet. Derfor følger vi opp satsningen frå i fjor og oppretter flere studieplasser, sier kunnskapsministeren.