(StudentTorget.no):

- Vi hadde forventet mer fra partier som har programfestet å øke antall studentboliger. I stedet foreslås det færre enn i fjor. Ved studiestart stod over 12 000 studenter i kø for å få studentbolig. Vi ber nå Stortinget om å øke investeringene og gi studentsamskipnadene mulighet til å bygge 3000 boliger i året som kommer, sier Norsk studentorganisasjons leder, Mats Johansen Beldo.

- Må investere mer i studentene

NSOs studentboligundersøkelse for 2017 viser at en mangler 14 165 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20%. NSO er positive til at en skal se på den statlige støtten til studentboligene, men er ikke fornøyd med antallet boliger som får tildeling i 2018. Regjeringen følger også opptrappingsplanen som vil sikre 11 måneder studiestøtte i 2020.

- Med dette budsjettet får studentene en litt bedre økonomisk hverdag, men fortsatt vil mange være avhengige av deltidsjobben eller hjelp hjemmefra. Skal Norge bli et kunnskapssamfunn med høy kvalitet i utdanningen må vi investere mer i studentene, uttaler Mats Beldo.


«Kunnskap oppstår i fellesskap» kan en lese i kvalitetsmeldingen for høyere utdanning som ble behandlet i Stortinget før sommeren. NSO mener at en viktig del av investeringen samfunnet gjør i fremtiden er den som gjøres i utdanning og kunnskapsutvikling. Før valget gikk de politiske ungdomsorganisasjonene sammen og krevde at studenter og høyere utdanning skulle prioriteres i stortingsperioden blant annet med flere studentboliger.


-Vi vil ha universiteter og høyskoler som forventer mye av oss og som inkluderer studentene i det faglige fellesskapet. Dette krever også at studentene har en økonomisk hverdag som tillater oss å alltid kunne prioritere studiene først, avslutter Beldo.

Styrker fagskolene

Regjeringen fører videre satsningen på yrkesrettede utdanninger i statsbudsjettet for 2018, og foreslår 70 millioner kroner til å styrke yrkesfagene i videregående opplæring og fagskoler.

Regjeringen foreslår 32 millioner kroner til 638 nye studieplasser ved fagskoler. Det kommer etter at regjeringen i 2017 kom med en fagskolemelding med 48 tiltak og gav 68 millioner kroner til fagskolene.


– Utdanning fra fagskoler gir kompetanse som det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet. Derfor følger vi opp satsningen frå i fjor og oppretter flere studieplasser, sier kunnskapsministeren.

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: