Charm Tong har blitt et symbol på kampen for menneskerettigheter og har truffet flere av verdens ledere gjennom sitt arbeid.

 

 

 
Burma.
23. Februar deles Studentenes internasjonale fredspris ut i Trondheim. Årets vinner er Charm Tong fra Burma.

Helt fra hun var 16 år gammel har Charm Tong jobbet for menneskerettigheter og mot Burmas militærregime. Hun begynte sitt arbeid blant burmesiske flyktninger i Thailand der hun i dag driver en skole som hittil har utdannet over 100 flyktninger. Etter at hun har mottatt fredsprisen, skal hun på turne til norske universiteter og høyskoler.


ISFIT

I komiteen som avgjorde hvem som skulle få fredsprisen satt blant annet Amnesty-leder Petter Eide og Stein Tønnesen, direktør for Fredsforskningsinstituttet (PRIO). Leder for komiteen var Kathrine Sund, leder for Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond.

 - Vi håper prisen vil være en oppmuntring til videre arbeid, både for Tong og de andre som kjemper for et fritt og demokratisk Burma, sa Sund da hun offentliggjorde vinneren av fredsprisen.

Prisen deles ut av Internasjonal Studentfestival i Trondheim (ISFIT). Festivalen har blitt arrangert annethvert år siden 1990 (bortsett fra en treårsintevall mellom 94 og 97).


Jobber mot seksuelle overgrep

Helt siden militærkuppet i 1962, har Burmas befolkning blitt undertrykt av diverse diktatorer. Blant overgrepene den sittende miltærjuntaen står bak er tvangsarbeid og seksuelle overgrep. Det er særlig kvinner fra landets mange minoritetsgrupper som blir offer for den sistnevnte typen overgrep.


Tong tilhører selv en minoritetsgruppe, og avdekkingen av seksuelle overgrep er blant hennes viktigste bidrag til kampen for menneskerettigheter i Burma. I 2002 gjorde hun ferdig rapporten ”License to rape”, om voldtekt mot kvinner i den burmesiske delstaten Shan. Rapporten la hun frem blant annet på World Social Forum i Mumbai, India og for FNs Høykommisariat for flyktninger i Geneve.
 

LES OGSÅ: Ukas student vil gjøre det lettere for deg å dra utenlands

Kritiserer FN

Som en følge av denne rapporten ble Charm Tong en av de mest profilerte forkjemperne for menneskerettigheter i Burma, og i oktober 2005 møtte hun den amerikanske presidenten George W. Bush for å snakke om tvangsarbeid og seksuelle overgrep sanksjonert av militærjuntaen. Til tross for at Tong har blitt en favoritt hos ”Det internasjonale samfunn” er hun ikke redd for å komme med kritikk mot håndteringen av det burmesiske regimet. I en tale i hun holdt i Dublin, kritiserte hun hvordan FNs høykommisær for flyktinger har taklet følgene av regimets ”relokalisering” av Shan-folket siden 1996.

 - 300 000 mennesker ble tvunget fra sine hjem. De som ikke ville flytte ble skutt på stedet, torturert eller voldtatt. Likevel ville ikke høykommisæren gi disse menneskene offisiell status som flyktningerHar ikke blitt bedre i Burma

Også i 2001 gikk Studentenes fredspris til en burmeser. Da var det Min Ko Naing som fikk prisen, som nå er på 50 000 kroner. Etter denne tildelingen satt han fengslet i en lengre periode, som en av mange politiske fanger i burmesiske fengsler. Nylig ble han sluppet løs fra fengslet. Men både Naing selv og komiteen som nå tildeler Tong prisen, mener løslatelsen bare er et resultat av at de burmesiske myndighetene ønsket å blidgjøre FN i forkant av behandlingen av en resolusjon om situasjonen i Burma.

I sin begrunnelse leggger komiteen vekt på at situasjonen i Burma ikke har forbedret seg siden 2001. I tillegg legges det vekt på det at Charm Tong ikke bare jobber for å bedre situasjonen i Burma, men også blant burmesiske flyktninger, spesielt i Thailand der hun selv holder til. Heller ikke Thailand vil gi burmeserne flyktningstatus De må derfor oppholde seg illegalt.

 - I en slik situasjon er unge jenter og kvinner en spesielt utsatt gruppe, og både trafficking, seksuelle overgrep og fysisk og psykisk vold er utbredt, sier komiteen i sin begrunnelse.