Regjeringen har sendt et forslag til Stortinget om å innføre et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisningssituasjoner. Forslaget om forbud reiser viktige prinsipielle og juridiske spørsmål. Vi har hatt grundige diskusjoner i regjeringen. Vi har også gjennomført en omfattende høringsrunde. Flertallet av høringsinstansene støtter regjeringens syn om at det er viktig at vi kan se ansiktene til hverandre i situasjoner som handler om læring.

Bakgrunn: Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning

Debatten om forbud mot ansiktsdekkende plagg har vært reist flere ganger, og et bredt flertall på Stortinget har signalisert støtte til et nasjonalt regelverk som hindrer bruk av slike plagg på universiteter og høgskoler. I forhandlingene om ny regjeringsplattform på Jeløya var det viktig for Venstre å tydelig ramme inn et slikt forbud. Derfor foreslår regjeringen et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner, og ikke et generelt forbud i skoler og utdanningsinstitusjoner slik det ble foreslått i høringsrunden.


Regjeringens utgangspunkt er at Norge skal være et åpent samfunn. I undervisningssituasjoner er det ekstra viktig at vi legger til rette for god kommunikasjon. Det er avgjørende for læring, og for at utdanningsinstitusjoner skal være gode møteplasser for studenter og ansatte. Som forsknings- og høyere utdanningsminister er det mitt ansvar å følge opp dette målet for universiteter og høyskoler.

Lovforslaget vi har levert vil gjelde for både elever og ansatte i undervisning i skoler, folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler, universitet og i ordningene etter introduksjonsloven. En viktig justering fra det forslaget som ble sendt på høring, er at forbudet ikke gjelder for pauser eller lærestedenes områder utenom undervisning.

LES OGSÅ: Gjesteblogg: - Litt satsing på høyere utdanning men ikke nok

Som varslet i Jeløya-erklæringen vil utdanningsstedene ha styringsrett til å forby bruk av ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden, og de kan benytte styringsretten til å ha et forbud overfor sine ansatte som går lenger enn det nasjonale forbudet. Den enkelte institusjonen skal også håndheve forbudet selv, slik den også har mandat til i andre tilfeller i dag, men det er angitt grenser i loven for hva slags reaksjoner som kan benyttes.


Forbud mot ansiktsdekkende plagg sikrer åpen kommunikasjon, og det er en forutsetning for god læring. Forbudet berører også prinsipielt viktige spørsmål som bør løftes fra lokalt nivå og avgjøres av vårt øverste folkevalgte organ. Jeg mener at det forslaget vi nå sender til Stortinget sikrer en god balanse mellom hensynet til den enkeltes frihet, og hensynet til et godt og åpent læringsmiljø.

LES OGSÅ: Blogg: Vi som studerer i dag er heldige