(StudentTorget.no):

Rett etter studiestart kan det virke som lenge til sommerferien, men skal du få tilslag på de mest relevante sommerjobbene, gjelder å være på hugget allerede nå.

Studieåret er knapt i gang, og det er mange ting som må på plass. For de som er ekstra ambisiøse og har et ønske om å skaffe seg en relevant arbeidsplass i ferien, er det enda en ting man må huske på.

De store bedriftene er nemlig allerede i gang med å utlyse relevante stillinger for sommervikarer til sin bedrift. På hjemmesidene til store konsern som Schibsted, Accenture og Statnett ligger nå stillingsutlysninger klare for sommeren, og det er studenter med ønske om relevant erfaring og noe ekstra å vise til som oftest blir jaktet på.

 

Her finner du sommerjobbene:

• Jobbdatabaser som KarriereStart.no, nav.no eller den nordiske sommerjobbdatabasen nordjobb.net. I tillegg utlyses stillinger via karrieresenteret ved ditt studiested.

• Kommunale jobber finnes på kommunenes egne nettsider.

• Undersøk hvilke bedrifter du kunne tenke deg å jobbe for på sikt, gjør grundig research og kontakt disse. Mange lyser ikke ut sommerjobbene sine.


 

Fikk bekreftet jobbønske

En som har erfaring med dette er Stian Abrahamsen (25), som studerer til siviløkonom ved BI Nydalen. I fjor hadde han et internship i Pareto Securities hvor han jobbet med bonds. Denne erfaringen har vært utelukkende positiv mener Abrahamsen.


- Det gjorde at jeg nå har mye bedre kunnskap om hva jeg ønsker å gjøre når jeg nå skal søke jobb. I tillegg har jeg opparbeidet meg praktisk erfaring, noe mange firmaer finner veldig interessant.

For Abrahamsen er dette essensielt, når han allerede fra høsten av skal ut i arbeidslivet.

- Jeg håper å kunne jobbe i et meglerhus med analyse av aksjer eller obligasjoner. En jobb med Corporate Finance er også noe som kunne passet meg veldig bra.

LES OGSÅ: Studenter mister sommerjobben

 

En vinn-vinn situasjon

Hos Statnett ansetter de ca. 50 studenter og unge hver sommer. Om lag halvparten av disse stillingene er tradisjonelle sommerjobber som ikke krever forkunnskaper eller utdanning. Den andre halvparten er fagrelatert og blir stort sett dekket av studenter innen fagfeltet.
HR-rådgiver i bedriften Anders Dolve mener at ordningen med sommervikariater er et vinn-vinn prosjekt for begge parter.

- Vi ser av erfaring at mange studenter både trives her og kommer tilbake. Vi har ansatt en rekke studenter som har vært innom oss tidligere. De utgjør en attraktiv gruppe fordi vi kjenner dem og de kjenner oss. Vi vet at de kan levere, og de vet hva Statnett står for. Sånn sett er det vinn-vinn med studenter i sommerjobb – det øker sannsynligheten for å inngå et vellykket arbeidsforhold for begge parter.Anders Dolve i Statnett er på utkikk etter nye talenter

Også Dolve ser på nytteverdien av å ha vikariert ved en relevant arbeidsplass som en mulighet til å skaffe et ekstra godt inntrykk av seg selv senere i karrieren.

- Det vil spille en rolle i vår vurdering av søkere til en stilling. Relevante sommerjobber bidrar til å skape et inntrykk av en kandidat. For en student med liten arbeidserfaring er kanskje en sommerjobb det  eneste jobbrelaterte holdepunktet vi kan vurdere, forklarer Dolve, men skyter også inn.

- Likevel er det helhetsinntrykket som teller. Det er mange ting vi vurderer i utvelgelsesprosessen, så det er ikke kroken på døra for de uten erfaring fra (relevant) sommerjobb heller.

LES OGSÅ: Størst arbeidsledighet blant nyutdannede ingeniører

 

Usikkert marked

Sommerjobbmarkedet påvirkes av strømninger og prognoser fra arbeidsmarkedet. Disse tallene varierer fra fylke til fylke, fra år til år. Ivar Skjold i Nav- Vestfold er imidlertid skeptisk til hvordan sommerferien 2010 vil se ut med tanke på vikariater.

- Det er vanskelig å si. Det vi vet, er at ledigheten generelt vil være større i år enn i fjor. Men det er store forskjeller mellom bransjene, og det er spesielt innen eksportrettet industri, bygg og anlegg at ledigheten vil bli størst. Men det vil også være mange områder som har stort behov for arbeidskraft, - også i sommerferien.


Skjold forklarer videre at et presset arbeidsmarked hvor bedriftene er nødt til å permittere ansatte kan medføre at ledelsen velger å rekruttere internt.

- Det er ikke sikkert det vil være lønnsomt for virksomheter i bransjer som sliter å lyse ut stillinger til nye kandidater når man allerede har folk ventende på jobb. Men igjen, dette avhenger av hvilken bransje du skal til og hvilken kapasitet de etterspør.

Å bruke kontaktnettverk, erfaring og være aktivt på utkikk etter stillinger er derfor stikkord for å kapre seg de attraktive plassene som kan være relevant for din videre karriere. Skjold mener derfor at man bør legge flid i arbeidet med søknad og CV for å gjøre seg til en interessant arbeidssøker.

LES OGSÅ: Sommerjobb 2014: Drastisk nedgang i antall sommerjobber

 

Nyttig erfaring uansett

Veien frem til en relevant sommerjobb kan synes lang i disse dager, både i tid og i praksis. Men arbeidet du legger i det kan være en uvurderlig erfaring for fremtiden mener Anders Dolve i Statnett.

- For studentens del så er det mye læring i en god sommerjobb, både faglig men også jobbmessig. Det er lettere å lykkes med karrierevalg hvis man har prøvd å feilet litt.


BI-student Stian Abrahamsen kan glede seg til en sommer uten arbeid i år. Nå gjelder det bare å kapre en fulltidsjobb fra høsten av. Han tror imidlertid at han stiller sterkt med bakgrunnen han har fra tidligere sommervikariat.

- En sommerjobb er ikke kun for at firmaer skal bli bedre kjent med deg, men også for at du skal få praktisk erfaring og se om dette er noe som kan passe deg.

- I tillegg så er det å gå i relevante intervju en erfaring som er veldig bra å ha med seg videre, selv om man ikke får jobben.

Kilder: Nav.no, Sio.no, KarriereStart.no

 

 Noen søknadsfrister til sommerjobber   og internships i 2010:


• Accenture: søknadsfrist 12. februar 2010
• Posten Norge:  søknadsfrist 14. februar 2010
• DNV:  søknadsfrist 15. februar 2010
• Schibsted:  søknadsfrist 28. februar 2010
• Statnett: søknadsfrist 28.februar 2010
• Statkraft: søknadsfrist februar 2010
• Rambøll Management:  søknadsfrist februar-mars 2010
• Kongsberg Gruppen: søknadsfrist 1. mars 2010
• FFI:  søknadsfrist 1. mars 2010
• Troldhaugen: søknadsfrist 31. mars 2010


Søknadsfrist vil bli tilgjengelig snart:


• Nordea
• Statoil (vil bli tilgjengelig 28. januar)


Kilde: KarriereStart.no, Sio.no