Mange studenter bruker sommeren til å jobbe. Det å skulle begynne i en sommerjobb kan være skummelt, både for dem som er helt ferske i arbeidslivet og for dem som har jobbet før. Mange er kanskje usikre på hvilke rettigheter de har, og hvordan det egentlig skal være på arbeidsplassen. Vi har snakket med Lars Måseide, studentrådgiver i LO, om LOs sommerpatrulje, og hørt om han har noen råd til studenter i sommerjobb. 

 

Hva er LOs sommerpatrulje?

LOs sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Over 600 LO-ungdommer er ute på veien, og besøker godt over 6 000 virksomheter. Dette gjør de fordi mange unge ikke kjenner sine rettigheter i arbeidslivet. 

 

Årlig gladpatrulje

Lars Måseide er studentrådgiver i LO. Det vil si at han har ansvaret for studentarbeidet og studentpolitikken i LO. 

– Sommerpatruljen er en årlig gladpatrulje som vi sier. Unge i LO reiser rundt i hele landet og møter unge arbeidstakere, gjerne de i sommerjobb, på deres arbeidssted. 

 

Sommerpatruljen samler statistikk om hvordan unge har det på jobb. De informerer også om de rettighetene og pliktene de har som arbeidstakere. 

– Dette har vi gjort helt siden 1985. Dette blir altså den 38. sommerpatruljen vi har. Det er en viktig patrulje som informerer unge og sørger for at de behandles på en god måte, forteller Måseide. 

Alle regioner har en egen patrulje som reiser rundt, med bil eller kollektivt, og går fra sted til sted og titter innom arbeidstakere. 


 

 Informasjonstjeneste

 Sommerpatruljen har oppstart 27.juni og holder på til 15.juli. 

– Sommerpatruljen er på en måte todelt. På den ene siden har du den fysiske patruljen som drar ut og møter arbeidstakere, og på den andre siden har du en informasjonstjeneste hvor folk kan ta kontakt med sommerpatruljen. Man kan i hovedsak ta kontakt gjennom sommerpatruljetelefonen, men også gjennom mail og våre sosiale medier; Facebook og Instagram, sier Måseide. 

Patruljen får mange henvendelser. I 2021 fikk de 1183 henvendelser, som nesten er en dobling fra 2020. 

– Det er vanskelig å si hva som er grunnen. Det kan knyttes til korona fordi det har vært ekstra press på arbeidsmarkedet på grunn av det. Vi ser i perioder med mye arbeidsledighet at det ofte er litt høyere brudd. På den andre siden kan doblingen også henge sammen med at vi har vært flinkere til å informere om at vi finnes og om hvilke tilbud vi har. 

Det er enklest å ta kontakt med sommerpatruljen over telefon (416 16 666). Telefonen er bemannet hver hverdag. Man kan i tillegg kontakte dem gjennom mail og sosiale medier. 

– Resten av året kan man ta kontakt med den fagforeningen man er medlem i, eller ta kontakt med tillitsvalgt, sier Måseide. 


 

Tips til studenter

Mange studenter har startet eller skal starte i sommerjobb i løpet av ferien. For flere kan det være vanskelig å vite hva som er vanlig på en arbeidsplass, da det kanskje er deres første møte med arbeidslivet. 

– Hva slags råd har du til studenter som skal starte i sommerjobb? 

Sørg for at du har en skriftlig kontrakt som er underskrevet av arbeidsgiver. Den skal blant annet inneholde hvor mye lønn du skal få, når du skal være på jobb og hvor mye du skal jobbe. Det er veldig viktig å ha kontrakt hvis noe skulle skje. Hvis du blir arbeidsledig, er det et bevis på hvor mye du har jobbet, sier han. 

– Man bør også være obs på at man skal få betalt for opplæring, i tillegg til å følge med på overtidsbetaling. Betalingen bør være på minst 40 prosent, og minst 50 prosent dersom man har tariffavtale. Det er også viktig å melde seg inn i en fagforening, for eksempel LO. Da har man den tryggheten i ryggen om det skulle være noen utfordringer, eller dersom man har noen spørsmål. 

For å oppsummere: 

1. Sørg for at du har skriftlig kontrakt
2. Vær obs på betalt opplæring
3. Følg med på overtidsbetaling
4. Meld deg inn i en fagforening

– LO har også en karriereportal hvor man kan lage CV , få tips til hvordan man skriver søknadsbrev eller få hjelp til jobbintervjuet, sier Måseide. 


 

 Brudd hos halvparten av arbeidsplassene

Måseide forteller at rundt halvparten av arbeidsstedene de besøker har brudd på arbeidsmiljøloven. 

– Det nøyaktige tallet er 45,8 prosent. Det er relativt høye tall, men ikke alle brudd er like alvorlige. For oss er det viktig å passe på at de unge har det bra på jobb. For mange er det deres første møte med arbeidslivet, og det er viktig at de blir godt ivaretatt og tatt imot. Unge er de som er mest utsatt for brudd og skader i arbeidslivet, og det er derfor en gruppe det er viktig å passe på. 

Måseide forteller videre at de kommer til å fortsette med sommerpatruljen så lenge de har mulighet til det. 

– Vi ser hele tiden hvor viktig det er å sørge for at arbeidstakere vet hva de har krav på, men det er også viktig å informere arbeidsgivere. Mange av henvendelsene vi får er fra arbeidsgivere som lurer på hva de skal gi i lønn, og hvordan kontrakten bør se ut, sier han. 

LES OGSÅ: Slik gjør du et godt førsteinntrykk i ny sommerjobb

 

Bedre arbeidshverdag? 

 – Har du noen råd for å få en bedre arbeidshverdag? 

– Statistikk viser at rundt 9/10 trives på jobb, noe som er veldig positivt. Men dessverre er det ikke alle som har det sånn. Som sagt tidligere er det viktig å være medlem av en fagforening. Da har man tillitsvalgte som kan hjelpe til om man trenger det. I tillegg er det viktig å ha god dialog med andre ansatte og sjefen for å prøve å løse utfordringer som kan oppstå, avslutter Måseide.